Introducció general

Llibre I : El Llibre dels Fets de Jaume I el Conqueridor

Llibre II : La Crònica de Bernat Desclot

Llibre III : Textos i documents complementaris

  1. Les Balears musulmanes
  2. La Crònica llatina de Pere Marsili (extractes)
  3. La Crònica de Ramon Muntaner (extracte)
  4. Actes i documents oficials
  5. Notícies biogràfiques dels principals protagonistes

  • Conclusiò general : Mite i iconografia del rei En Jaume
  • Index cronológic de les illustracions i crèdits fotogràfics
  • Index onomàstic dels principals protagonistes de les cròniques
  • Glossari de termes tècnics
  • Bibliografia seleccionada