1. Jason Aesonis filius et Alcimedes Clymeni filiae et Thessalorum dux. Orpheus Oeagri et Calliopes Musae filius, Thrax, urbe +flevia, quae est in Olympo monte ad flumen Enipeum, mantis citharista. Asterion +Pyremi+ filius, matre Antigona Pheretis filia, ex urbe Pellene ; alii aiunt Hyperasii filium, urbe Piresia quae est in radicibus Phyllei montis qui est in Thessalia, quo loco duo flumina, Apidanus et Enipeus, separatim projecta in unum conveniunt.

2. Polyphemus Elati filius, matre Hippea Antippi filia, Thessalus ex urbe Larissa, pedibus tardus. Iphiclus Phylaci filius, matre [Peri]clymene Minyae filia, ex Thessalia, avunculus Jasonis. Admetus Pheretis filius, matre Periclymene Minyae filia ex Thessalia, monte Chalcodonio, unde oppidum et flumen nomen traxit ; hujus Apollinem pecus pavisse ferunt.

3. Eurytus et Echion Mercurii et Antianirae Meneti filiae filii, ex urbe Alope, quae nunc vocatur Ephesus ; quidam auctores Thessalos putant. Aethalides Mercurii et Eupolemiae Myrmidonis filiae filius ; hic fuit Larissaeus. Coronus Caenei filius, urbe Gyrtone, quae est in Thessalia.

4. Hic Caeneus Elati filius, Magnesius, ostendit nullo modo Centauros ferro se posse vulnerare, sed truncis arborum in cuneum adactis ; hunc nonnulli feminam fuisse dicunt, cui petenti Neptunum propter conubium optatum dedisse ut in juvenilem speciem conversus nullo ictu interfici posset. Quod est nunquam factum, nec fieri potest ut quisquam mortalis non posset ferro necari aut ex muliere in virum converti.

5. Mopsus Ampyci et Chloridis filius ; hic augurio doctus ab Apolline ex Oechalia vel ut quidam putant Titarensis. Eurydamas Iri et Demonassae filius, alii aiunt Ctimeni filium, qui juxta lacum Xynium Dolopeidem urbem inhabitabat. Theseus Aegei et Aethrae Pitthei filiae filius, a Troezene ; alii aiunt ab Athenis.

6. Pirithous Ixionis filius, frater Centaurorum, Thessalus. Menoetius Actoris filius, Opuntius. Eribotes Teleontis filius, +ameleon.

7. Eurytion Iri et Demonassae filius. +ixition ab oppido Cerintho. Oileus Hodoedoci et Agrianomes Perseonis filiae filius, ex urbe Narycea.

8. Clytius et Iphitus Euryti et Antiopes Pylonis filiae filii, reges Oechaliae ; alii aiunt ex Euboea. hic concessa ab Apolline sagittarum scientia, cum auctore muneris contendisse dicitur. Hujus filius Clytius ab Aeeta interfectus est. Peleus et Telamon Aeaci et Endeidos Chironis filiae filii ab Aegina insula. Qui ob caedem Phoci fratris relictis sedibus suis diversas petierunt domos, Peleus Phthiam, Telamon Salaminam, quam Apollonius Rhodius Atthida vocat.

9. Butes Teleontis et Zeuxippes Eridani fluminis filiae filius ab Athenis. Phaleros Alcontis filius ab Athenis. Tiphys Phorbantis et Hyrmines filius, Boeotius ; is fuit gubernator navis Argo.

10. Argus Polybi et Argiae filius, alii aiunt Danai filius ; hic fuit Argivus, pelle taurina lanugine nigra adopertus. Is fuit fabricator navis Argo. Phliasus Liberi patris et Ariadnes Minois filiae filius, ex urbe Phliunte, quae est in Peloponneso, alii aiunt Thebanum. Hercules Jouis et Alcimenae Electryonis filiae filius, Thebanus.

11. Hylas Theodamantis et Menodices nymphae Orionis filiae filius, ephebus, ex Oechalia, alii aiunt ex Argis, comitem Herculis. Nauplius Neptuni et Amymones Danai filiae filius, Argiuus. Idmon Apollonis et Cyrenes nymphae filius, quidam Abantis dicunt, Argivus. Hic augurio prudens quamvis praedicentibus avibus mortem sibi denuntiari intellexit, fatali tamen militiae non defuit.

12. Castor et Pollux Jovis et Ledae Thestii filiae filii Lacedaemonii, alii Spartanos dicunt, uterque imberbis ; his eodem quoque tempore stellae in capitibus ut viderentur accidisse scribitur. Lynceus et Idas Apharei et Arenae Oebali filiae filii, Messenii ex Peloponneso. Ex his Lynceus sub terra quaeque latentia vidisse dicitur, neque ulla caligine inhibebatur.

13. Alii aiunt Lynceum noctu nullum vidisse. Idem sub terra solitus cernere dictus est ideo quod aurifodinas norat ; is cum descendebat et aurum subito ostendebat, ita rumor sublatus eum sub terra solitum videre. Item Idas acer, ferox.

14. Periclymenus Nelei et Chloridis Amphionis et Niobes filiae filius ; hic fuit Pylius. Amphidamas et Cepheus Alei et Cleobules filii de Arcadia. Ancaeus Lycurgi filius, alii nepotem dicunt, Tegeates.

15. Augeas Solis et Nausidames Amphidamantis filiae filius ; hic fuit Ele[ct]us. Asterion et Amphion Hyperasii filii, alii aiunt Hippasi, ex Pellene. Euphemus Neptuni et Europes Tityi filiae filius, Taenarius ; hic super aquas sicco pede cucurrisse dicitur.

16. Ancaeus alter, Neptuni filius, matre Althaea Thestii filia, ab Imbraso insula quae Parthenia appellata est, nunc autem Samos dicitur. Erginus Neptuni filius, a Mileto, quidam Periclymeni dicunt, Orchomenius. Meleager Oenei et Althaeae Thestii filiae filius, quidam Martis putant, Calydonius.

17. Laocoon Porthaonis filius, Oenei frater, Calydonius. Iphiclus alter, Thestii filius, matre Leucippe, Althaeae frater ex eadem matre, Lacedaemonius ; hic fuit +arcas cursor jaculator. Iphitus Nauboli filius, Phocensis ; alii Hippasi filium ex Peloponneso fuisse dicunt.

18. Zetes et Calais Aquilonis venti et Orithyiae Erechthei filiae filii ; hi capita pedesque pennatos habuisse feruntur crinesque caeruleos, qui pervio aere usi sunt. Hi aves Harpyias tres, Thaumantis et Ozomenes filias, Aellopoda Celaeno Ocypeten, fugaverunt a Phineo Agenoris filio eodem tempore quo Jasoni comites ad Colchos proficiscebantur ; quae inhabitabant insulas Strophades in Aegeo mari, quae Plotae appellantur. Hae fuisse dicuntur capitibus gallinaceis, pennatae, alasque et bracchia humana, unguibus magnis, pedibusque gallinaceis, pectus alvom feminaque humana. Hi autem Zet[h]es et Calais ab Hercule telis occisi sunt, quorum in tumulis superpositi lapides flatibus paternis moventur. Hi autem ex Thracia esse dicuntur.

19. Phocus et Priasus Caenei filii ex Magnesia. Eurymedon Liberi patris et Ariadnes Minois filiae filius, a Phliunte. Palaemonius Lerni filius Calydonius.

20. Actor Hippasi filius ex Peloponneso. +thersanon Solis et Leucothoes filius ex Andro. Hippalcimos Pelopis et Hippodamiae Oenomai filiae filius, ex Peloponneso a Pisis.

21. Asclepius Apollinis et Coronidis filius, a Tricca ... Thestii filia, Argivus. Neleus Hippocoontis filius, Pylius.

22. Iolaus Iphicli filius, Argivus. Deucalion Minois et Pasiphaes Solis filiae filius, ex Creta. Philoctetes Poeantis filius, a Meliboea.

23. Caeneus alter Coroni filius, Gortyna. Acastus Peliae et Anaxibiae Biantis filiae filius, ex Iolco, duplici pallio coopertus. Hic voluntarius Argonautis accessit, sponte sua comes Jasonis.

24. Hi autem omnes Minyae sunt appellati, vel quod plurimos eorum filiae Minyae pepererunt, vel quod Jasonis mater Clymenes Minyae filiae filia erat. Sed neque Colchos omnes pervenerunt neque in patriam regressum habuerunt.

25. Hylas enim in Moesia a nymphis juxta Cion flumenque Ascanium raptus est, quem dum Hercules et Polyphemus requirunt, vento rapta nave deserti sunt. Polyphemus ab Hercule quoque relictus, condita in Moesia civitate, periit apud Chalybas.

26. Tiphys autem morbo absumptus est in Mariandynis in Propontide apud Lycum regem ; pro quo navem rexit Colchos Ancaeus Neptuni filius. Idmon autem Apollinis filius ibi apud Lycum cum stramentatum exisset, ab apro percussus decidit ; ultor Idmonis fuit Idas Apharei filius, qui aprum occidit.

27. Butes Teleontis filius quamvis cantibus et cithara Orphei avocabatur, victus tamen est dulcedine Sirenum et nataturus ad eas in mare se praecipitavit ; eum Venus delatum fluctibus Lilybaeo servavit.

28. Hi sunt qui non pervenerunt Colchos ; in reversione autem perierunt Eurybates Teleontis filius et Canthus +ceriontis filius ; interfecti sunt in Libya a pastore Cephalione Nasamonis fratre, filio Tritonidis Nymphae et Amphithemidis, cujus [fuste] pecus depopulabantur.

29. Mopsus autem Amypci filius ab serpentis morsu in Africa obiit. Is autem in itinere accesserat comes Argonautis, Ampyco patre occiso.

30. Item accesserunt ex insula Dia Phrixi et Chalciopes Medeae sororis filii, Argus Melas Phrontides Cylindrus, ut alii aiunt vocitatos Phronius Demoleon Autolycus Phlogius, quos Hercules cum eduxisset habiturus comites dum Amazonum balteum petit, reliquit terrore perculsos +a dascylo qui regis mansuaden filia.+

31. Hi autem cum exirent ad Colchos, Herculem ducem facere voluerunt ; ille abnuit, sed potius Jasonem fieri oportere, cujus opera exirent omnes ; dux ergo Jason regnavit.

32. Faber Argus Danai filius, gubernator Tiphys, cujus post mortem rexit navem Ancaeus Neptuni filius ; proreta navigavit Lynceus Apharei filius, qui multum videbat ; tutarchi autem fuerunt Zetes et Calais Aquilonis filii, qui pennas et in capite et in pedibus habuerunt ; ad proram et remos sederunt Peleus et T[h]elamon ; ad pitulum sederunt Hercules et Idas ; ceteri ordinem servaverunt ; celeuma dixit Orpheus Oeagri filius. Post, relicto eo ab Hercule, loco ejus sedit Peleus Aeaci filius.

33. Haec est navis Argo quam Minerva in sideralem circulum rettulit ob hoc quod ab se esset aedificata. Ac primum in pelagus deducta est haec navis, in astris apparens a gubernaculo ad velum ; cujus speciem ac formam Cicero in Phaenomenis exponit his versibus :

at Canis ad caudam serpens praelabitur Argo,
conversam prae se portans cum lumine puppim ;
non aliae naves ut in alto ponere proras
ante solent, rostris Neptunia prata secantes ;

sed conversa retro caeli se per loca portat,
sicut cum coeptant tutos contingere portus,
obvertant navem magno cum pondere nautae,
adversamque trahunt optata ad litora puppim,
sic conversa vetus super aethera labitur Argo ...

inde gubernaclum tendens a puppe volante
clari posteriora Canis vestigia tangit.

Haec nauis habet stellas in puppe quattuor, in gubernaculo dextro quinque, in sinistro quattuor, consimiles inter sese ; omnino tredecim.