Boccace, De claris mulieribus
Hélène
Ms Français 599, Fol.36, BNF

XLII. De Didone seu Elissa Cartaginensium regina.

Dido, cui prius Elyssa nomen, Cartaginis eque conditrix et regina fuit. Huius quidem in veras laudes, paululum ampliatis fimbriis, ire libet, si forte paucis literulis meis saltem pro parte notam, indigne obiectam decori sue viduitatis, abstergere queam. Et ut altius in suam gloriam aliquantisper assummam, Phenices, ut satis vulgatum est, populi industria preclarissimi, ab extrema fere Egypti plaga in syrium venientes litus, plurimas et preclaras ibidem condidere urbes. Quibus inter alios rex fuit Agenor, nostro, nedum suo, evo prefulgidus fama, a quo genus Didonis inclitum manasse creditum est. Cuius pater Belus Phenicum rex cum, Cypro insula subacta, clausisset diem, eam virgunculam cum Pygmaleone fratre grandiusculo Phenicum reliquit fidei. Qui Pygmaleonem constituentes genitoris in solium, Elyssam, puellulam et forma eximiam, Acerbe seu Syceo vel Sycarbe - ut dicunt alii - Herculis sacerdoti, qui primus erat post regem apud Tyrios honor, coniugio iunxere. Hi autem invicem sanctissime se amarunt. Erat pre ceteris mortalibus cupidissimus et inexplebilis Pygmalion auri, sic et Acerba ditissimus; esto, regis avaritia cognita, illud occultasset latebris. Verum cum famam occultasse nequiverit, in aviditatem tractus, Pygmalion, spe potiundi, per fraudem occidit incautum.

Quod cum cognovisset Elyssa, adeo inpatienter tulit ut vix abstineret a morte. Sane cum multum temporis consumpsisset in lacrimis et frustra sepius dilectissimum sibi vocasset Acerbam atque in fratrem diras omnes execrationes expetisset, seu in somniis monita — ut placet aliquibus — Seu ex proprio mentis sue consilio, fugam capessere deliberavit, ne forsan et ipsa avaritia fratris traheretur in necem; et posita feminea mollicie et firmato in virile robur animo, ex quo postea Didonis nomen meruit, Phenicum lingua sonans quod virago latina, ante alia non nullos ex principibus civitatum, quibus variis ex causis Pygmalionem sciebat exosum, in suam deduxit sententiam; et sumpta fratris classe, ad eam transferendam, seu in aliud, preparata, confestim navalibus compleri sotiis iussit et nocte, sumptis thesauris omnibusquosviri noverat et quos fratri subtraxisse potuit, clam navibus imponi fecit et excogitata astutia, pluribus involucris harena repletis, sub figmento thesaurorum Sycei, videntibus omnibus, easdem honeravit; et cum iam altum teneret pelagi, mirantibus ignaris, in mari proici involucra iussit; et lacrimis se mortem, quam diu desideraverat, thesaurorum Acerbe summersione adinvenisse testata est, sed sotiis compati, quos non dubitabat, si ad Pygmalionem irent, diris suppliciis una secum ab avarissimo atque truci rege scarnificari; sane si secum fugam arripere vellent, non se illis et eorum oportunitatibus defuturam asseruit. Quod miseri audientes naute, etsi egre natale solum patriosque penates linquerent, timore tamen seve mortis exterriti, in consensum exilii venere faciles; et, flexis proris, ea duce, in Cyprum ventum est, ubi virgines Veneri in litore libamenta, suorum more, solventes, ad solatium iuventutis et prolem procreandam rapuit; et Jovis antistitem cum omni familia premonitum, et magna huic fuge subsecutura vaticinantem, socium peregrinationis suscepit. Et iam Creta post tergum et Sycilia a dextris relicta, litus flexit in affrum et, Massuliorum oram radens, sinum intravit, postea satis notum, quo tutam navibus stationem arbitrata, dare pausillum quietis fatigatis remigio statuit; ubi advenientibus vicinis desiderio visendi forenses et aliis comeatus et mercimonia portantibus, ut moris est, collocutiones et amicitie iniri cepte; et cum gratum appareret incolis eos ibidem mansuros esse et ab Uticensibus, olim a Tyro eque profectis, legatio suasisset sedes; confestim, esto audisset fratrem bella minantem, nullo territa metu, ne iniuriam inferre cuiquam videretur, et ne quis eam magnum aliquid suspicaretur facturam, non amplius quam quantum quis posset bovis occupare corio, ad sedem sibi constituendam, ab accolis telluris in litore mercata est.

O mulieris astutia! In frusta iussu suo concisum bovis corium fracturisque iunctis, longe amplius quam arbitrari potuerint venditores amplexa est et auspicio equini capitis bellicosam civitatem condidit, quam Cartaginem nuncupavit; et arcem a corio bovis Byrsam; et cum, quos fraude texerat, ostendisset thesauros, et ingenti spe fuge animasset socios, surrexere illico menia, templa, forum et edificia publica et privata. Ipsa autem, datis populo legibus et norma vivendi, cum repente civitas evasisset egregia et ipsa inclita fama pulchritudinis invise et inaudite virtutis atque castimonie per omnem Affricam delata est. Quam ob rem, cum in libidinem pronissimi homines Affri sint, factum est ut Musitanorum rex in concupiscentiam veniret eiusdem eamque quibusdam ex principibus civitatis sub belli atque desolationis surgentis civitatis denunciatione, ni daretur, in coniugium postulavit. Qui cum novissent vidue regine sacrum atque inflexibile castitatis propositum et sibi timerent plurimum ne, petitoris frustrato desiderio, bello absorberentur, non ausi Didoni interroganti quod poscebatur exponere verbis, reginam fallere et in optatum deducere sua sententia cogitarunt, eique dixere regem cupere eorum doctrina efferatam barbariem suam in mores humaniores redigere; et ob id, sub belli interminatione, preceptores ex eis poscere; verum eos ambigere quisnam ex eis tam grande vellet onus assummere ut, relicta patria, apud tam immanem regem moraturus iret. Non sensit regina dolos, quin imo in eos versa: — Egregii cives — inquit — que segnities hec, que socordia? An ignoratis quia patri nascamur et patrie? nec eum rite civem dici posse qui pro salute publica mortem, si casus expostulet, nedum incomodum aliud renuat? Ite igitur alacres et parvo periculo vestro a patria ingens belli incendium removete —. His regine redargutionibus visum est principibus obtinuisse quod vellent et vera regis detexere iussa. Quibus auditis, satis regine visum est se sua sententia petitum approbasse coniugium ingemuitque secum, non ausa suorum adversari dolo. Staate tamen proposito, repente in consilium ivit quod sue pudicitie oportunum visum est dixitque se, si terminus adeundi virum detur, ituram. Quo concesso atque adveniente Enea troiano nunquam viso, mori potius quam infringendam fore castimoniam rata, in sublimiori patrie parte, opinione civium manes placatura Sicei, rogum construxit ingentem et pulla tecta veste et cerimoniis servatis variis, ac hostiis cesis plurimis, illum conscendit, civibus frequenti multitudine spectantibus quidnam factura esset. Que cum omnia pro votis egisset, cultro, quem sub vestibus gesserat, exerto ac castissimo apposito pectori vocatoque Syceo inquit: — Prout vultis cives optimi, ad virum vado —. Et vix verbis tam paucis finitis, summa omnium intuentium mestitia, in cultrum sese precipitem dedit et auxiliis frustra admotis, cum perfodisset vitalia, pudicissimum effundens sanguinem, ivit in mortem.

O pudicitie inviolatum decus! O viduitatis infracte venerandum eternumque specimen, Dido! In te velim ingerant oculos vidue mulieres et potissime christiane tuum robar inspiciant; te, si possunt, castissimum effundentem sanguinem, tota mente considerent, et he potissime quibus fuit, ne ad secunda solum dicam, sed ad tertia et ulteriora etiam vota transvolasse levissimum! Quid inquient, queso, spectantes, Christi insignite caractere, exteram mulierem gentilem, infidelem, cui omnino Christus incognitus, ad consequendam perituram laudem tam perseveranti animo, tam forti pectore in mortem usque pergere, non aliena sed sua illatam manu, antequam in secundas nuptias iret? antequam venerandissimum observantie propositum violari permicteret? Dicet arbitror aliqua, cum perspicacissime ad excusationes nostre sint femine: — Sic faciendum fuit; destituta eram, in mortem parentes et fratres abierant, instabant blanditiis procatores, nequibam obsistere, carnea, non ferrea sum —.

O ridiculum! Dido quorum subsidio confidebat, cui exuli frater unicus erat hostis? Nonne et Didoni procatores fuere plurimi? Imo, et ipsa Dido eratne saxea aut lignea magis quam bodierne sint? Non equidem. Ergo mente saltem valens, cuius non arbitrabatur posse viribus evitare illecebras, moriens, ea via qua potuit evitavit. Sed nobis, qui nos tam desertos dicimus, nonne Christus refugium est? Ipse quidem Redemptor pius in se sperantibus semper adest. An putas, qui pueros de camino ignis eripuit, qui Susannam de falso crimine liberavit, te de manibus adversantium non possit auferre, si velis? Flecte in terram oculos et aures obsera atque ad instar scopuli undas venientes expelle et immota ventos efflare sine: salvaberis.

Insurget forsan et altera dicens: — Erant michi longe lateque protensus ager, domus splendida, supellectilis regia et divitiarum ampla possessio; cupiebam effici materne tam grandis substantia ad exteros deferretur —. O insanum desiderium! Nonne et Didoni absque filiis regnum erat? nonne divitie regie? Erant equidem. Quid et ipsa mater effici recusavit? Quia sapientissime arbitrata est nil stolidius fore quam tibi destruere ut edifices alteri. Ergo castimoniam maculabo ut agris, ut splendide domui, ut supellectili pariam possessorem? Sino, quod contigit sepissime, destructorem. Nonne, etsi tibi divitie ingentes, que profecto expendende, non abiciende sunt, et Christi pauperes multi sunt? Quibus dum exhibes, tibi eterna palatia construis, quibus dum exhibes, castimoniam alio fulgore illustras. Preterea et amici sunt, quorum nulli aptiores heredes, cum tales habeas quales ipsa quesitos probaveris; filios autem, non quales volueris, sed quales natura concedet, habebis.

Veniet et tertia asserens quia sic illi fuerit agendum, cum parentes iusserint, consanguinei coegerint et affines suaserint; quasi ignoremus, ni sua concupiscentia suasisset, imo effrenata iussisset, predicta omnia frustrasset negatione unica. Potuit mori Dido ne viveret impudica; hec, ut pudica viveret, connubium negare non potuit.

Aderit, suo iudicio, astutior ceteris una que dicat: — Iuvenis eram; fervet, ut nosti, iuventus; continere non poteram; doctoris gentium aientis: “Melius est nubere quam uri” sum secuta consilium —. O quam bene dictum! Quasi ego aniculis imperem castitatem, vel non fuerit, dum firmavit animo castimoniam, iuvencula Dido! O scelestum facinus! Non a Paulo tam sancte consilium illud datur quin in defensionem facinoris persepe turpius alligetur. Exhaustas vires sensim cibis restaurare possumus: superfluas abstinentia minorare non possumus! Gentilis femina ob inanem gloriam fervori suo imperare potuit et leges imponere; christiana, ut consequatur eternam, imperare non potest! Hei michi! Dum fallere Deum talibus arbitramur, nos ipsos et honori caduco — ut eternum sinam — subtrahimus et in precipitium eterne damnationis inpellimus. Erubescant igitur intuentes Didonis cadaver exanime; et dum causam mortis eius excogitant, vultus deiciant, dolentes quod a membro dyaboli christicole pudicitia superentur; nec putent, dum lacrimas dederint et pullas assumpserint vestes, defuncto peregisse omnia. In finem usque servandus est amor, si adimplere velint viduitatis officium. Nec existiment ad ulteriora vota transire; quod non nulle persepe faciunt, potius ut sue prurigini, sub ficto coniugii nomine, satisfaciant, quam ut sacro obsequantur connubio, impudicitie labe carea t. Quid enim aliud est tot hominum amplexus exposcere, tot inire, quam, post Valeriam Messalinam, caveas et fornices intrare? Sed de hoc alias. Fateor enim laboris incepti nimium excessisse terminos; sed quis adeo sui compos est quin aliquando ultra propositum efferatur ab impetu? Ignoscant queso qui legerint et nos unde divertimus revertamur.

Didonem igitur exanguem cum lacrimis publicis et merore cives, non solum humanis, sed divinis etiam honoribus funus exercentes magnificum, extulere pro viribus; nec tantum publice matris et regine loco, sed deitatis inclite eisque faventis assidue, dum stetit Cartago, aris templisque excogitatis sacrificiis coluere.

De Didon, ou Elissa, tyrienne, reine des Carthagiens

La bonne envie que j'ai de raconter les vraies louanges de cette dame Didon, premièrement nommée Elissa, fondatrice et reine de Carthage, fait qu'en cet endroit j'étende un peu mon écrit, pour voir si par mes paroles je pourrai, possible, point abolir cette fausse opinion de son veuvage, qu'il semble que la plupart estiment peu honnête, au lieu que, pour le vrai, elle fut un très grand exemple de pudicité.

Or, pour mieux y atteindre, étant nécessaire de parler d'elle assez loin, il faut entendre que les Phéniciens, peuples très renommés à cause de leur industrie (comme il est assez divulgué) vinrent de la dernière partie d'Egypte habiter aux rivages de la mer de Syrie, où ils édifièrent plusieurs belles cités, sur lesquelles seigneuria, entre les autres, un roi nommé Agénor, pour lors voire jusqu'à ce temps présent très renommé, duquel on croit fermement être descendu le noble parentage de Didon. Son père fut nommé Bélus, roi de Phénicie, qui subjugua l'île de Chypre ; et après, voulant mourir, elle étant petite fillette, la recommanda, ensemble Pygmalion frère d'icelle, qui était un peu plus grand, à la prudhommie des Phéniciens ; lesquels, ayant couronné Pygmalion sur le royaume paternel, marièrent Elissa, pucelle de merveilleuse beauté, à un Aterbas, ou Sicheus, ou bien (comme d'autres disent) Sicarius, prêtre d'Hercule (qui était la plus grande dignité qu'eussent les Tyriens, après la royale) ; et s'aimèrent mutuellement ces deux époux d'un amour très saint et très cordial.

Or était Aterbas très riche ; et tout ainsi qu'il surmontait tout autre en richesse, ainsi Pygmalion, insatiable et brûlant après l'or, outrepassait en avarice le plus avaricieux qui fût au monde ; tellement que, combien qu'Aterbas, ayant connu l'excessive avarice du roi, eut enterré tout son trésor, néanmoins ne put cacher le bruit qu'il avait d'être riche, si bien que pour cette occasion, Pygmalion, désirant les avoir, ne le tua par trahison, lorsqu'Aterbas ne s'en gardait aucunement. Ce qu'ayant ouï, Elissa en sentit telle douleur qu'à peine se put abstenir de se donner la mort. Néanmoins, après avoir longtemps pleuré et souvent appelé son très cher époux sans y rien profiter, et donné infinies malédictions à son frère, étant admonestée (comme il plaît à quelques uns) en dormant, ou bien de son propre mouvement, délibéra de s'enfuir, de peur que, pour l'avarice de son frère, elle ne fût aussi tuée si elle demeurait là.

Par quoi, laissant toute délicatesse féminine et prenant un courage fort et viril (dont elle acquit depuis le nom de Dido, qui signifie en langue phénicienne autant que virago en latin, c'est-à-dire femme de coeur viril), premièrement attira à son vouloir aucuns des principaux de quelques villes, par lesquels elle savait que son frère Pygmalion était haï pour diverses raisons ; et ayant pris les nefs d'iceluy, déjà toutes apprêtées pour elle à l'aller voir ou à quelque autre chose, et les ayant fait garnir incontinent par les mariniers de toute chose opportune, ayant aussi pris, par une nuit, tout le trésor qu'elle savait être à son mari et tout ce qu'elle put soustraire hors du commandement de son frère, fit secrètement porter tout cela dedans les navires ; et pensant à part soi encore une autre grande finesse, fit emplir de sable certains sacs et coffres, et les fit mettre de jour, à la vue et présence de chacun, dedans les navires, faisant semblant que là dedans fût le trésor de Sichée. Après, quand elle fut en haute mer, les fit jeter au profond, non sans grande merveille de ceux qui se savaient pas le secret. Cela fait, pleurant fermement, se prit à dire à ces gens que, par cette submersion de trésor, elle avait trouvé l'occasion de la mort qu'elle avait longtemps désirée quant à soi ; mais qu'elle avait grande pitié d'eux, car il lui semblait être certaine qu'étant retournés au pays sans le trésor, seraient tous faits mourir avec elle cruellement par l'avaricieux Pygmalion ; toutefois, s'ils voulaient s'enfuir avec elle en quelque autre part, leur promettait de ne leur faillir jamais, en ce qu'elle pourrait. Par quoi ces pauvres mariniers, combien qu'à chacun d'eux semblât chose dure de laisser le pays, leurs biens, leurs femmes et leurs enfants, craignant la mort, s'accordèrent tous de même délibération de l'accompagner quelque part qu'elle allât, sans aucune difficulté.

De sorte qu'en tournant les proues de leurs vaisseaux, s'en allèrent en Chypre, comme elle voulait. Et là, tant pour le plaisir des jeunes gens que pour avoir lignée, ravit plusieurs jeunes fillettes vierges qu'elle trouva sacrifiantes à Vénus sur le bord de la mer, selon la coutume d'adonc, et les emmena ensemble, avec un prêtre de Jupiter, qui par avertissement du vouloir des dieux leur pronostiquait comment il devait advenir de très grandes choses par ce voyage. Etant partie de là et ayant laissé l'île de Crète à dos et Sicile à main droite, tourna son navigage vers cette partie d'Afrique où habitaient les peuples Messaliens, et tenant telle route, arriva en un havre qui depuis a été fort fameux ; et lui semblant le lieu assez sûr, délibéra s'y arrêter pour quelque temps, pour donner un peu de repos à ses mariniers. Ce temps pendant (comme ils avaient), étant tous les peuples d'environ accourus incontinent illec, les uns à voir, les autres à marchander, et les autres à porter vivres, entrant en paroles les uns avec les autres, commencèrent à faire amitié ensemble ; et montrant les habitants qu'ils désiraient qu'ils s'arrêtassent du tout là, et étant aussi venus ambassadeurs des Uticenses, jadis descendus des Tyriens, pour leur persuader la même chose, Didon, ne s'étonnant point d'avoir entendu que son frère la menaçait de lui faire guerre, afin qu'il ne semblât point qu'elle voulût faire tort à aucun ou que nul ne soupçonnât qu'elle voulût entreprendre quelque grande chose, acheta de ces peuples sur ce rivage, pour faire un lieu à demeurer elle et les siens, autant de terre qu'en pourrait environner une peau de boeuf. O grand avisement de femme ! Quand elle eut fait cet achat, elle fit faire du cuir de cette peau de boeuf des lanières et courroies si déliées et ténues que plus ne pouvaient : et les ayant attachées au bout les unes des autres, environna par cette peau beaucoup plus de territoire que les vendeurs n'eussent pas pensé.

Auquel lieu, prenant augure d'une tête de cheval qu'elle y trouva, édifia une ville qui depuis fut fort belliqueuse, la nommant Carthage et la Roque, ou Château, Birsa, pour cause du cuir de boeuf. Puis, ayant manifesté ces trésors que (comme nous avons dit ci-dessus) elle avait finement cachés, encouragea si bien ceux qui étaient mal contents d'avoir laissé le pays, que tout incontinent les murailles de la ville furent faites, et au-dedans temples, places ou marchés, et plusieurs bâtiments, tant publics comme particuliers, et lois et manières de vivre établies au peuple par icelle ; tellement que sa cité devint excellente et en grande estime. Quant à la dame, le bruit de sa beauté, vertu et chasteté s'épandit si fort en toute l'Afrique qu'il advint, étant les Africains de nature très enclins à luxure, que le roi des Musicains, désirant de l'avoir, la demanda pour femme à aucuns des principaux de la ville, protestant de ruiner et détruire leur nouvelle ville s'ils ne la lui livraient. Mais les citadins, connaissant le saint et ferme propos de chasteté que suivait leur reine veuve, n'osèrent lui dire ce que demandaient les ambassadeurs, encore qu'elle leur demandât, et qu'ils craignissent merveilleusement, ne satisfaisant à la promesse du roi, d'être détruits par guerre. Toutefois, s'attendant bien par leur cautèle que par ses paroles mêmes ils la feraient se condamner à ce qu'ils demandaient pour la sûreté commune, lui répondirent que ce roi désirait, moyennant leur doctrine, réduire à vie plus humaine et civile les peuples tant cruels et barbares qu'il avait, et que pourtant il leur demandait, sous défi de guerre en cas de refus, qu'elle leur envoyât aucuns de ses hommes pour endoctriner les siens, et que par ce moyen ils étaient en grande perplexité, ne sachant qui d'entre eux voudrait porter tel fardeau de laisser son pays pour aller habiter près d'un roi tant cruel que barbare. A quoi répondant la bonne dame, qui n'entendait point leur finesse, leur dit ainsi :

«Que vous êtes froids, ô nobles citoyens ! quelle peur, quelle faute de coeur avez-vous ? Comment ! ne savez-vous pas que nous sommes faits pour aider les parents et la patrie ? et qu'à bon droit ne se peut nommer citoyen celui qui pour le salut public, au besoin, refuse à souffrir quelque peine, quand la mort même y pendrait ? Allez-y donc, allez-y vitement et joyeusement et avec peu de danger, éteignez ce grand feu de guerre qui s'allumerait.»

Après telles paroles, semblant bien à ces principaux citoyens qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient, lui découvrirent franchement la demande du roi ; dont elle connut manifestement que par ses paroles mêmes elle avait approuvé le mariage requis ; et n'osant pas contredire à cette tromperie que lui avaient jouée ses citoyens, sentit à part soi très grande peine. Néanmoins, tenant toujours son ferme propos, lui vint incontinent un avis en l'esprit, qui lui sembla fort convenable à conserver sa pudicité : de sorte qu'elle dit vouloir aller trouver le roi, moyennant qu'on lui donnât terme et temps de se mettre en ordre pour tel cas. Ce qui lui fut accordé.

Et sur ces entrefaites, arrivant là le Troyen Enéas qu'elle ne vit jamais, toute délibérée de mourir plutôt que de rompre sa chasteté, fit assembler un monceau de bois en la plus haute partie de la ville, faisant accroire à ses citoyens qu'elle voulait devant ses nouvelles noces apaiser l'âme de son mari Sichée ; et ayant tué plusieurs victimes en diverses cérémonies, monta sur ce monceau de bois, vêtue d'une robe de deuil, en présence de tout le peuple de Carthage, qui était là attendant la fin de tel sacrifice. Or, après qu'elle eut accompli toutes choses, suivant son entente, ayant tiré un couteau qu'elle avait porté caché sous sa robe, en appuya la pointe contre son très chaste estomac, et appelant le nom de Sichée dit : « Je m'en vais (comme vous autres, mes chers citoyens, le voulez) trouver mon mari » ; et tout à coup, ces paroles dites, se laissa choir du haut en bas, non sans très grande douleur de tous les assistants, dessus ce couteau, avec lequel s'étant traversé la poitrine, mourut, épandant son très chaste sang si vitement que, combien que ceux qui étaient à l'entour se diligentassent d'aller voir s'ils la pourraient sauver, n'y furent pas pourtant assez à l'heure.

Et ainsi mourut l'outrepasse des chastes veuves, laissant par la mort tel exemple d'amour conjugal (encore qu'elle fût femme païenne) que le souvenir d'icelle devrait faire honte aux chrétiennes mêmes ; vu qu'il s'en trouve de tant légères que non seulement courent incontinent aux secondes noces, ains davantage volent aux tierces et plus outre, avec je ne sais quelles raisons tant frivoles qu'elles semblent plutôt accuser leur inconstance luxurieuse, que l'excuser aucunement, comme si Didon n'eût pas pu user de telles excuses, voire beaucoup plus raisonnables en son endroit. Or que telles dames, qui volent ainsi quand et les oiseaux, apprennent que ce n'est point assez fait envers leurs défunts maris que d'avoir pleuré et porté robes de deuil. Non. Non. L'amour se doit entretenir et garder jusques à l'extrême fin, si elles veulent parachever le devoir de vraies veuves. Non pas que je leur conseille se tuer, comme fit Didon, mais de se contenir si sagement que, combien qu'elles se joignent derechef à nouvaux maris, le fassent plutôt pour entrer en un saint mariage et pour éviter quelque mauvais soupçon, que pour satisfaire à leur volupté lascive, sous couleur de tel mariage. Mais c'est assez sur ce point. Pour fin de compte, Didon, ainsi morte, fut pleurée et regrettée de tous les siens en général, et les funérailles accomplies au plus grand honneur, et le plus magnifiquement qu'ils purent ; et après, lui édifièrent temples et autels, propres à sacrifices, l'adorant comme leur déesse et patronne, tant et si longuement que dura Carthage.

Traduction par Guillaume Rouville, 1551 ; la ponctuation et l'orthographe ont été modernisées.