Coupe à figures rouges - 470-460 av. JC
Museum of Fine Arts - Boston

Tithon est un prince troyen, frère de Priam et père de Memnon

Homère - Iliade, XX, 237

Ἶλος δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Λαομέδοντα·
Λαομέδων δ’ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε
Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’ ὄζον Ἄρηος.

Ilos engendra un fils, l'irréprochable Laomédon ;
Laomédon engendra Tithon et Priam,
et Lampos, et Clytios, et Ikétaon, rejeton d'Arès.

Hésiode - Théogonie, 984

Τιθωνῷ δ’ Ἠὼς τέκε Μέμνονα χαλκοκορυστήν,
Αἰθιόπων βασιλῆα, καὶ Ἠμαθίωνα ἄνακτα

L'Aurore donna à Tithon Memnon au casque d'airain,
roi de l'Éthiopie et le monarque Hémathion.

Apollodore - Bibliothèque, III, 12, 3

Ἶλος δὲ γήμας Εὐρυδίκην τὴν Ἀδράστου Λαομέδοντα ἐγέννησεν, ὃς γαμεῖ Στρυμὼ τὴν Σκαμάνδρου, κατὰ δέ τινας Πλακίαν τὴν Ὀτρέως, κατ’ ἐνίους δὲ Λευκίππην, καὶ τεκνοῖ παῖδας μὲν Τιθωνὸν Λάμπον Κλυτίον Ἱκετάονα Ποδάρκην, θυγατέρας δὲ Ἡσιόνην καὶ Κίλλαν καὶ Ἀστυόχην.

Ilos épousa Eurydice, la fille d'Adraste, et engendra un fils, Laomédon, qui épousa Strymo, la fille du Scamandre (ou peut-être Placia, la fille d'Otréos, ou bien Leucippé) ; il eut cinq garçons: Tithon, Lampos, Clytios, Hicétaon et Podarcès, et trois filles : Hésioné, Cilla et Astyoché.

Diodore de Sicile, Bibliothèque, IV, 75, 4

Ἴλου δὲ γενόμενος υἱὸς Λαομέδων Τιθωνὸν καὶ Πρίαμον ἐγέννησεν· ὧν Τιθωνὸς μὲν στρατεύσας εἰς τὰ πρὸς ἕω μέρη τῆς Ἀσίας καὶ διατείνας ἕως Αἰθιοπίας ἐμυθολογήθη ἐξ Ἠοῦς τεκνῶσαι Μέμνονα τὸν τοῖς Τρωσὶ βοηθήσαντα καὶ ὑπ’ Ἀχιλλέως ἀναιρεθέντα.

Ilus construisit dans une plaine la plus célèbre des villes de la Troade, et lui donna le nom d'Ilion. Ilus fut père de Laomédon, qui engendra Tithon et Priam. Tithon porta ses armes dans les parties orientales de l'Asie, et poussa son expédition jusque dans l'Ethiopie, où il fut aimé d'Aurore, et en eut, selon la mythologie, un fils appelé Memnon. Celui-ci vint au secours des Troyens et fut tué par Achille.

Tithon est surtout l'un des grands amours d'Eos (l'Aurore)

Apollodore - Bibliothèque, III, 12, 4

Τιθωνὸν μὲν οὖν Ἠὼς ἁρπάσασα δι’ ἔρωτα εἰς Αἰθιοπίαν κομίζει, κἀκεῖ συνελθοῦσα γεννᾷ παῖδας Ἠμαθίωνα καὶ Μέμνονα.

Aurore tomba amoureuse de Tithon ; elle l'enleva et le mena en Éthiopie où elle s'unit à lui et lui donna deux fils, Émathion et Memnon.

Ovide, Héroides 16, 199

Phryx erat Aurorae conjunx, tamen abstulit illum extremum noctis quae dea finit iter.

Il était phrygien l'époux de l'Aurore ; elle l'enleva cependant, la déesse qui marque à la nuit le terme de sa carrière.

Nonnos, Dionysiaques, 15, 279

Τιθωνὸς ῥοδόεις πέλε βουκόλος, ὃν διὰ μορφὴν
δίφρον ἑὸν στήσασα φαεσφόρος ἥρπασεν Ἠώς
.

Le charmant Tithon fut berger, et Aurore, éprise de sa beauté, arrêta le char qui ramène la lumière, et l'enleva.

Amphore à figures rouges - fin Ve - début IVe av.JC
Metropolitan museum of art

Le lever de l'Aurore quittant la couche de Tithon est l'un des lieux communs de la poésie antique.

Jean Baptiste Marie Pierre - L'Aurore et Tithon (1747)
Musée de Poitiers

Homère - Iliade, XI, 1-2 et Odyssée, V, 1-2

Ἠὼς δ’ ἐκ λεχέων παρ’ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ὄρνυθ’, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι·

L'Aurore, de son lit - quittant l'admirable Tithon - s'élançait,
pour porter la lumière aux immortels et aux humains.

Virgile - Enéide, IV, 585

Et jam prima novo spargebat lumine terras
Tithoni croceum linquens Aurora cubile.

Et déjà sur la terre se répandait la nouvelle lumière
de l'Aurore, qui délaissait le lit doré de Tithon.

Ovide, Fastes, VI, 473

Jam, Phryx, a nupta quereris, Tithone, relinqui
et vigil Eois Lucifer exit aquis.

Déjà, phrygien Tithon, tu te plains d'être abandonné de ton épouse ;
l'astre vigilant du matin sort des mers de l'orient.

Quintus de Smyrne - Posthomerica, VI, 1

Ἠὼς δ’ Ὠκεανοῖο ῥόον καὶ λέκτρα λιποῦσα
Τιθωνοῦ προσέβη μέγαν οὐρανόν, ἀμφὶ δὲ πάντῃ
κίδνατο παμφανόωσα, γέλασσε δὲ γαῖα καὶ αἰθήρ·

L'Aurore laissait les flots de l'Océan et la couche de Tithon ;
elle montait dans l'espace immense, et, partout
où elle répandait ses rayons, la terre et le ciel souriaient.

Mais le malheureux Tithon est la victime d'un voeu mal formulé

Hymne homérique III à Aphrodite, v.218 sqq

De même encore, la brillante Aurore enleva un de vos aïeux, Tithon, semblable aux divinités. Elle se rendit ensuite auprès du redoutable Jupiter, et lui demanda que son époux fût immortel et vécût éternellement. Jupiter lui promit de réaliser ses désirs. Insensée ! La vénérable Aurore ne songea pas à assurer à son époux une jeunesse éternelle et à lui épargner les chagrins de la vieillesse. Tant qu'il fut à la fleur de l'âge, il habita les bords de l'Océan aux extrémités de la terre, à coté d'Aurore, la fille du matin ; mais quand la blancheur vint argenter ses cheveux et sa barbe épaisse, l'Aurore abandonna la couche de Tithon ; elle continua cependant, à le nourrir de pain et d'ambroisie dans ses demeures, à lui fournir des vêtements magnifiques. Mais quand arrivé aux derniers termes de la vieillesse il ne pouvait plus ni mouvoir, ni soulever ses membres, voici le parti qui parut le meilleur à Aurore : elle le plaça dans une chambre dont elle ferma soigneusement les portes : là sa voix ne peut presque se faire entendre ; il n'a plus ce qui animait jadis ses membres agiles.

Julien Simon - Tithon et l'Aurore (1783)
Musée des Beaux-Arts de Caen

Mimnerme - Fragment 4

Τιθωνῶι μὲν ἔδωκεν ἔχειν κακὸν ἄφθιτον
γῆρας, ὃ καὶ θανάτου ῥίγιον ἀργαλέου.

A Tithon Zeus a donné un mal en partage, une vieillesse
immortelle, sort plus sinistre que la terrible mort.

Sappho - Fragment 58

ἀγήραον ἄνθρωπον ἔοντ᾽ οὐ δύνατον γένεσθαι
καὶ γἀρ π̣[ο]τ̣α̣ Τίθωνον ἔφαντο βροδόπαχυν Αὔων
ἔρωι φ̣ . . α̣θ̣ε̣ισαν βάμεν’ εἰς ἔσχατα γᾶς φέροισα[ν,
ἔοντα̣ [κ]ά̣λ̣ο̣ν καὶ νέον, ἀλλ’
χρόνωι π̣ό̣λ̣ι̣ο̣ν̣ γῆρας, ἔχ[ο]ν̣τ’ ἀθανάταν ἄκοιτιν.

Tout être humain, vous et moi,
doit un jour vieillir :
c'est le lot commun.
Souvenez-vous de Tithon
- quel jeune et beau gars !
Affolée d'amour,
l'Aurore obtint qu'il soit im -
mortel et l'enfouit
dans ses roses niches.
Lui vint l'extrême grand âge
que le temps impose ;
grisonnant sans cesse,
ce vieux adore sa douce


Francesco de Mura - Aurore et Tithon (XVIIIe s.)
Musée de Capodimonte - Naples

Ovide - Amours, I, 13

Athénée - Deipnosophistes, XII, 72

ΤΙΘΩΝΟΝ δ’ ἀπὸ τῆς ἕω μέχρι δυσμῶν κοιμώμενον μόλις <αἱ> ἐπιθυμίαι πρὸς ἑσπέραν ἐπήγειρον· ὅθεν Ἠοῖ συγκοιμᾶσθαι λεχθεὶς διὰ τὸ ταῖς ἐπιθυμίαις ἐμπεπλέχθαι... ἐπὶ τῷ γήρᾳ καθεῖρκται, κρεμαστὸς ὢν πρὸς ἀλήθειαν ἐκ τούτων.

Quant à Tithonos, qui passait sa vie au lit du matin jusqu'au crépuscule, ses désirs n'en étaient que plus modérés à l'orée du soir ; on disait qu'il dormait avec l'Aurore ; mais il était tellement transi de désirs dans ses vieux jours qu'il se fit enfermer dans une cage aux oiseaux, en quelque sorte " suspendu " à ses envies.


Lagrenée - Le lever de l'Aurore (1763)
Vicence - Galerie Alfonsi Dipinti Antichi

Mais pour Properce, leur amour résiste à cette épreuve.

Properce - Elegies, II, 18, 5-22

quid mea si canis aetas candesceret annis,
et faceret scissas languida ruga genas ?
at non Tithoni spernens Aurora senectam
desertum Eoa passa iacere domo est :
illum saepe suis decedens fovit in ulnis
quam prius adiunctos sedula lavit equos ;
illum ad vicinos cum amplexa quiesceret Indos,
maturos iterum est questa redire dies ;
illa deos currum conscendens dixit iniquos,
invitum et terris praestitit officium.
cui maiora senis Tithoni gaudia vivi,
quam gravis amisso Memnone luctus erat.
cum sene non puduit talem dormire puellam
et canae totiens oscula ferre comae.
at tu etiam iuvenem odisti me, perfida, cum sis
ipsa anus haud longa curva futura die.
quin ego deminuo curam, quod saepe Cupido
huic malus esse solet, cui bonus ante fuit.

Mais quoi ! si mes cheveux blanchissent déjà par l'âge, et que mes joues soient sillonnées par d'affreuses rides ? L'Aurore ne méprisa point la vieillesse de Tithon, et ne l'abandonna point dans son palais d'Orient. Souvent au contraire elle le réchauffa dans ses bras avant même de dételer son char et de baigner ses coursiers fatigués ; souvent, lorsqu'elle reposait à ses côtés chez les Indiens , elle se plaignit que le jour ramenât si tôt la lumière. En montant sur son char, elle accusa les dieux d'injustice, et ce fut à regret qu'elle prêta au monde ses feux. Plus elle avait ressenti de douleur à la mort de Memnon, plus elle éprouvait de joie à vivre auprès de son vieux père. Malgré sa jeunesse éternelle, elle reposait sans peine aux côtés du vieillard, et elle couvrait ses cheveux blancs de mille caresses. Moi, je suis jeune, et tu me hais, perfide ! et cependant, déjà sur le retour, tu seras bientôt courbée par l'âge. Ah ! du moins calmons nos peines, puisque souvent l'amour prodigue son amertume après un long bonheur.

Tithon enfin métamorphosé en cigale

Servius - ad Aen. IV, 585

Tithoni cubile. Tithonus frater Laomedontis fuit : hunc Aurora adamatum in caelum levavit, quem longinquitas vitae in cicadam convertit ; Horatius "longa Tithonum minuit senectus"

Le lit de Tithon. Tithon était le frère de Laomédon ; l'Aurore s'en éprit et l'emporta au ciel, mais la durée de son existence le transforma en cigale ; cf Horace : "Une longue vieillesse consuma Tithon" (Odes, II, 16)

Eustathe de Thessalonique, Commentaires sur l'Iliade, XI, 1

Φασὶ δὲ Ἱερώνυμόν τινα ἱστορεῖν, ὅτι Τιθωνὸς ἀδελφὸς Πριάμου ἐς βαθὺ γῆρας ἐλάσας καὶ ζῆν μηκέτι ἐθέλων ᾐτήσατο παρὰ τῆς Ἠοῦς θάνατον, συνοικῶν αὐτῇ κατὰ ἔρωτα. ἡ δὲ ἀδυνατοῦσα—ἤδη γὰρ ἐνεγράφη τοῖς ἀθανάτοις ὁ Τιθωνός— εἰς τέττιγα μετέβαλεν αὐτόν, ὡς ἂν ἥδοιτο τῆς αὐτοῦ φωνῆς ἐς τὸ διηνεκὲς ἀκούουσα. Ἕτεροι δέ φασι τὴν Ἠῶ ἐρασθεῖσαν τοῦ Τιθωνοῦ ἁρπάσαι αὐτὸν καὶ ἐντείλασθαι ζητῆσαι, ὅπερ ἂν βούλοιτο ἀγαθόν, τὸν δὲ προελέσθαι ἀθανασίαν καὶ λαβεῖν μὴ προσεπιζητήσαντα καὶ τὸ ἀεὶ νέον. ἐπεὶ δὲ γηράσοι, τότε δὴ μαθεῖν, ὡς ἀτελῆ ἐζήτησεν, εἶχε γὰρ ἀθάνατον κακὸν τὴν τοῦ γήρως κάκωσιν. ὅθεν αἰτῆσαι τὴν εἰς ἄλογα μετάστασιν καὶ πολλὰ λιτανεύσαντα τυχεῖν τοῦ μεταπεσεῖν εἰς τέττιγα.

Un certain Hiéronyme raconte, dit-on, que Tithon, frère de Priam, sombrait dans une vieillesse interminable et n’avait plus envie de vivre : il demanda la mort à Eos, sa compagne d’amour ; comme cela lui était impossible (Tithon était déjà inscrit au nombre des immortels), elle le métamorphosa en cigale pour avoir le plaisir d'entendre sa voix, perpétuellement. D’autres disent qu’Eos, prise d’amour pour Tithon, l’enleva et l’invita à formuler le vœu qu’il voudrait ; il choisit et obtint l’immortalité, mais en oubliant d’ajouter la jeunesse éternelle ; avec la vieillesse, il comprit l’incomplétude de son vœu : il était condamné à subir à l’infini le fléau de la vieillesse. Il demanda alors à être métamorphosé en animal, et à force de prières obtint d’être transformé en cigale.


Prolongements dans l'art et la littérature européensEt encore sur la toile