Cette contribution peut être lue après la page sur la mort d'Achille chez les classiques, et se contentera d’illustrer le récit de la mort d’Achille par les écrivains tardo-latins, byzantins et médiévaux qui en proposent une version différente.

La mention la plus ancienne de la mort d’Achille paraît dans le Cycle homérique :

Proclus, Chrestomathie, Éthiopide, passim

συμβολῆς γενομένης Ἀντίλοχος ὑπὸ Μέμνονος ἀναιρεῖται, ἔπειτα Ἀχιλλεὺς Μέμνονα κτείνει· […] τρεψάμενος δ’ Ἀχιλλεὺς τοὺς Τρῶας καὶ εἰς τὴν πόλιν συνεισπεσὼν ὑπὸ Πάριδος ἀναιρεῖται καὶ Ἀπόλλωνος· καὶ περὶ τοῦ πτώματος γενομένης ἰσχυρᾶς μάχης Αἴας ἀνελόμενος ἐπὶ τὰς ναῦς κομίζει, Ὀδυσσέως ἀπομαχομένου τοῖς Τρωσίν. ἔπειτα Ἀντίλοχόν τε θάπτουσι καὶ τὸν νεκρὸν τοῦ Ἀχιλλέως προτίθενται.

Au cours d'une bataille, Antiloque est éliminé par Memnon, qu'Achille tue ensuite [...] Achille met en fuite les Troyens et se lance vers la ville, mais il est tué par Pâris et Apollon ; autour de son corps se livre une bataille féroce : Ajax le soulève et l’emporte vers les nefs, tandis qu'Ulysse le couvre en s'opposant aux Troyens. Puis ils ensevelissent Antiloque et exposent le corps d’Achille.

La plupart des témoignages classiques font mourir Achille à cause d’une flèche de Pâris aidé par Apollon. « Nos » auteurs confirment ces deux noms, mais y ajoutent celui de Polyxène : Achille est tué par Pâris dans le temple d’Apollon Thymbrée où gisait Hector, en lui faisant croire qu’il conclurait ici le mariage avec la belle princesse.

Pour Darès et ses imitateurs, Achille s'y rend sans armes avec Antiloque, le fils de Nestor (pour l’auteur de l’Éthiopide, on l’a vu, il avait été tué par Memnon, tué à son tour par Achille) : Pâris les tue avec beaucoup de renforts : Ulysse, Diomède et Ajax, qui l’avaient suivi, craignant la trahison, emportent son cadavre dans le camp des Grecs ; pour Dictys et Malalas, au contraire, Pâris agit avec son frère Déiphobe (déjà tué par Palamède selon Darès) et puis voudrait jeter son corps aux chiens. Mais Hélénus l’en empêche, et les Grecs ne l’oublieront pas.

On ajoute que le guet-apens est organisé par Hécube pour venger la mort de ses fils ; Priam paraît avoir été tenu à l'écart de ce projet. Encore une autre remarque : Benoît parle longuement du monument érigé pour Achille, et surtout de la statue de Polyxène en larmes ; Guido au contraire considère que cette description est superflue.

DARETIS de excidio Troiae, 34

Hecuba, moesta quod duo filii eius fortissimi Hector et Troilus ab Achille interfecti essent, consilium muliebre temerarium iniit ad dolorem suum ulciscendum. Alexandrum filium accersit, orat, hortatur, ut se et suos fratres ulciscatur, insidias Achilli faciat et eum nec opinantem occidat: quoniam ad se miserit et rogauerit ut sibi Polyxena in matrimonio daretur, se ad eum missuram Priami uerbis ut pacem foedusque inter se firment constituantque in fano Apollinis Thymbraei, ante portam: eo Achillem uenturum, collocuturum: ibi insidias collocari: satis uitae suae esse si eum occiderit: quod temerarius Alexander erat, cito se promisit facturum. Noctu ducuntur de exercitu fortissimi et in fano Apollinis collocantur: signum accipiunt. Hecuba ad Achillem Priami uerbis, sicuti condixerat, nuntium mittit. Achilles laetus, Polyxenam amans, postera die ad fanum se uenturum constituit. Et insequenti die cum Antilocho filio Nestoris ad constitutum uenit simulque ut introiuit in fanum ex insidiis occurrunt. Undique tela coniiciunt: eos Paris Alexander hortatur. Achilles cum Antilocho, brachio sinistro cooperto, dextro ensem tenens, facit impetum. Achilles multos occidit. Alexander Antilochum et Achillem multis plagis confodit. Ita Achilles ex insidiis nequicquam fortiter faciens animam amisit: quem Alexander auferri et uolucribus proiici iubet. Id ne fieret Helenus multa commemorans prohibet et eos de fano eiici iubet et suis tradi. Achillem et Antilochum in castra afferunt. Agamemnon Achillem magnifico funere effert: et ut sepulcrum ei faciat a Priamo inducias petit ibique ludos funebres facit.

Hécube, affligée de ce que les plus vaillants de ses fils, Hector et Troïle, avaient été tués par Achille, prit pour se venger une résolution aussi lâche que téméraire. Elle manda auprès de sa personne son fils Alexandre, et lui tint ce discours :

« Mon fils, il faut que vous me vengiez, moi et vos frères : tendez à cet effet des embûches à Achille, et donnez lui la mort au moment où il s'y attendra le moins. Comme il m'a fait demander Polyxène en mariage, je dois l'inviter au nom du roi, votre père, à se rendre à la porte de la ville dans le temple d'Apollon Thymbréen, pour y conclure la paix et l'alliance qu'il désire. Je ne doute pas qu'il ne vienne aussitôt. Vous cacherez des soldats dans le temple, et lorsqu'il s'entretiendra avec nous, vous vous jetterez sur lui : j'aurai assez vécu si vous le tuez. »

Comme Alexandre avait de l'audace, il promit à Hécube d'exécuter au plus tôt ses volontés. Il choisit donc pendant la nuit un certain nombre des soldats les plus courageux de l'armée, les plaça dans le temple, et leur donna le signal auquel ils devraient sortir de leur embuscade quand le moment en serait venu. De son côté, Hécube fit inviter Achille au nom de Priam, à se rendre dans le temple d'Apollon. Celui-ci, toujours épris de Polyxène, reçut ce message avec beaucoup de joie, et remit son départ au lendemain. Ce jour venu, il part, emmenant aven lui Antiloque, fils de Nestor. A peine est-il entré dans le temple, que les soldats qui y étaient cachés sortent de leur embuscade, et, encouragés par Alexandre, lui lancent des traits de tous côtés. Enveloppant alors son bras gauche, et tenant son épée de la main droite, il se précipite avec Antiloque contre ses assassins, dont plusieurs expirent sous ses coups. Après s'être vaillamment défendu, il tombe enfin avec Antiloque, percé de plusieurs traits par Alexandre. Ainsi périt Achille, victime de la plus lâche trahison, non sans avoir vendu bien chèrement sa vie. Alexandre ordonna que son corps fût abandonné aux oiseaux de proie; mais Hélénus, alléguant plusieurs raisons, s'opposa à l'exécution de cet ordre, et fit rendre aux Grecs les cadavres d'Achille et d'Antiloque. Lorsque ces restes déplorables furent apportés dans le camp, Agamemnon fit déposer avec une pompeuse solennité ceux d'Achille dans un tombeau qu'il lui fit élever, et autour duquel toute l'armée célébra des jeux funèbres, pendant une trêve que Priam avait accordée.

Benoît de Sainte-Maure, Roman de Troie en prose, passim

45- Cele nuit furent Troyen molt doulent pour la mort Troÿlus et dou roy Magon. Si en fesoit li roys Prianz merveilleux grant duel, mes la reyne Ecuba sor toutes et touz ploroit et regretoit Troÿlus son chier fil que ele tant amoit; si cheÿ sor le cors paumee si que il n’isoit ne fui n’aleine et cuidoit l’en bien que ele feust morte, et quant dame Helaine vit ce, si la fist porter en sa chambre, merveilleux duel fesant….Aprés ce s’est porpensee la reyne Ecuba comment ele se porra vengier de Achillés qui tant de doleur li a fet et qui, contre ce que il li avoit promis, a esté en la bataille et li tue et ocist ses enfanz. Adonc a mandé Paris a conseil et li dist: « Biax chier fiz , tu voiz que ge muir de duel et que ge ne puis pas vivre longuement; si te requier une chose et, se tu la faiz, tu donras grant confort a moi et a ton pere et grant alejance. Si me respons se tu feras ce que ge te requerré ». Lors respondi Paris et dist: « Certes, dame, il n’est riens que vos me commandiés que ge ne face que que il en doie estre » -- « Tu voiz, biax fiz, et sez comment cil anemis Achillés a tes freres tuez et comment il m’avoit convent a penre ta seror et ce regne a delivrer des Grizois. Or voit que il ne le puet faire, si le nous velt vendre trop chier. Si saches que ge li vueil mander qu’il vieigne parler a moi par nuit a secré conseil, tout seul a seul, droit au temple Apolinis a la porte de Timbree. Et tu, gardes que tu soies dedenz si garni d’armes et de compaignons que il soit ocis et qu’il ne puist eschaper. Et ainsi avras recouvré de mort et moi et ton pere ». Lors respondi Paris et dist: « Certes, dame, ge n’oze desdire vostre plesir, mes il me sera retret a mal puis que ill i ara trahison, et me doute que mes lignages n’en soit avilliez; mes comment que il aille, ge feré vostre voloir ». Si apela la dame un sien messagier et l’envoia a Achillés et li enseigna et dist ce que il li diroit. Et cil i ala et li conta son message et dist: « Sire Achillés, ma dame la reyne Ecuba vos salue et molt se merveille de ce que ele n’oÿ onques puis response de vos de ce que ele vos fist asavoir par vostre message de ce que vos savez. Si vos fet asavoir par moi que vos ne lessiez pour riens que vos ne soiez demain au soir ou temple Apollinis a la porte de Timbree, car ele vos velt donner en mariage, et de la volenté au roy Priant et Paris son fil, Polixena sa fille, et la vos atendra. Et il pensent bien et sevent que se vos l’aviés, vos seriés dés ore mes de leur ayde. Et ele doit bien estre assenee et en bon chevalier, si sera ele se vos l’avez, car c’est une des beles dames qui soit ou monde. Si me voilliez, sire, respondre vostre volenté ». Quant Achillés se fu un poi teuz, si a tant grant joie que onques greignor n’ot, et respondi au messagier et dist: « Amis vos diroiz a la reyne cincenz merciz de cest ostroi et de ce don, et que demain au soir seré a lui ou ele m’a mandé sanz faille, et seré dés ore en avant ses fiz et ses amis, et me salueras m’amie plus de mil foiz ». A tant a pris li messages congié et s’en est venuz a la reyne Ecuba et li a conté et dit tout le respons Achillés. Lors manda la reyne son fil Paris et li conta comment Achillés avoit ostroié de venir a Troye parler a lui: « Dont ge vos prie que vos ne lessiez qu’il ne soit morz »; et Paris dist: «Dame n’en doutez, mes ge crieing qu’il ne vieigne; car bien sachiez, se il vient, ill i morra ». Adonc l’a lessié la reyne et en plorant li dona congié; et cele nuit s’alerent reposer.

46. Quant vint l’andemain, Paris n’oblia mie ce que sa mere la reyne Ecuba li ot dit et commandé. Si prist tout quoiement XX. des plus vaillanz chevaliers qu’il eust, et vers le soir les embucha o lui ou temple Apollinis et les parti en IIII. parties. Si se donnerent enseignes qu’il s’entreconeussent, car il ne savoient s’il amenroit genz o lui. Li temples estoit molt richemenz aornez por l’amour de Hector qui i gisoit, et bien serviz et honorez. Achillés se mist a la voie au soir et ne mena o lui que un. tout seul chevalier qui savoit son privé conseil, li quiex avoit non Antilogus, fil au vieil roy Nestor, et estoit preuz, hardiz et vigreux. Achillés … ne crient ne mort n’autre chose, car Amors le mestroient si qu’il ne set qu’il fet ne ou il entent; et sachiez que bien se tua quant il premier Polixena. Que que il aloient vers la cité, il orent hydeur dou tans qui estoit obscur et noir, et bien cuida Achillés avoir trop demoré por ce que i sembloit estre tart; et totevoies chevauchierent il duques au temple et des­cendirent a l’uis dou temple, et atachierent lor chevaux au resnes, si entrerent enz. Quant Achillés et son compaignon furent entrez ou temple, Paris et ses compaignons leur saillirent sus de toutes parz et les navrerent durment. Et quant Achillés vit que il estoit trahiz, si trestrent lui et son compaignon les espees, que il n’avoient autres armeures, et se desfendirent tant comme il porent et en ocistrent plusor. Et lors dist Achillés a Antilogum: « Certes, se ge cuidasse estre trahiz, autrement alast, ne nos ne serons pas les premiers qui sont morz par amors ». Et lors l’abatirent il a genolz delez Antilogum qui gisoit a terre, que Paris avoit a mort navré de II. darz. Si dist Paris a Achillés: « Certes, Achillés, chier com­parroiz l’amor Polixena ma seror et si ne l’avroiz ja. Et mar oceistes Hector et Troÿlus mes freres, car orendroit seront il vengiez de vos par le commandement ma mere ». Lors se paumerent Antilogus et Achillés a la terre et Paris si les ocist et decoppa touz, et puis les fist mestre hors dou temple ainz qu’il feust jorz, et fist les siens enterrer. Et ainsi venja Paris ses freres par le conseil et le commandement de sa mere. Quant les Grizois sorent en l’ost que ainsi estoient morz Achillés et Antilogus, se n’i ot en aux que desconforter que or voient il bien que c’est neant dou revenir a la victoire avoir de la cité panre, et que or les esconvient il a departir dou siege ou il ont tant esté, et aler les en. Si poorent et font grant duel, et encore l’eussent il plus plaint se ne feust ce qu’il ala en la cité a recelé. Mes sor tout menoient grant duel sa mesniee, et voloient le cors aler querre, quant Agamenon les retinst a grant poine; et lor promist li roys Agamenon que il requerroient le cors au roy Priant, et il si fist. Si lor ostroia li roys Priant a avoir, mes Paris ne se pooit ostroier qu’il eust sepolture; ainz voloit le cors faire mengier a pourciaux, aus bestes et aus oisiaux. Et sachiez que Troyen ne cuidoient pas en nule maniere que puis que Achillés estoit morz, que nul les poÿst grever. Si s’estoient tuit acordé a ce que Paris voloit faire dou cors Achillés, mes Helenus le fist lessier et fu renduz au Grizois, et Antilogus avec, dont li roys Nestor demena grant duel. Si garderent les cors seur terre VIII. jors entiers bien richement aromatiziez et les plorerent selonc lor loi comme roys.

47. Quant les Grizois orent par devers aux le cors Achillés et le cors Antilogus, si en firent ce que il durent selonc leur loi. Aprés firent faire de marbre de coleurs diverses une ouvre si bele et tant riche que il n’estoit en pointure n’en deboisseure maniere de beste nule ne d’oisel qui n’i feust entailliee. Et avec ce firent une ymage d’or en la semblance de Polixena, ne plus grant ne plus petite; cele ymage estoit triste et dolente par semblant et fesoit grant duel, ce sembloit, por l’amor d’Achillés qui requize l’avoit en mariage. Et si fu ele sanz doute, mes ele n’en n’oza faire semblant, et que les genz n’en parlassent et que il ne li feust tourné a villenie et a reproche por ce que il estoit encontre aux; et si en sot ele a sa mere molt mau gré. Icele ymage tenoit entre ses braz un vessel d’un rubi ou li Grizois avoient mis la poudre dou cors Achillés qu’il avoient ars por ce que il ne le poaient ensevelir car il estoit touz detranchiez. Et sachiez qu’il n’est nus qui l’ymage regardast qui ne plorast de pitié. Bien plut l’uevre au Grizois; si ont l’ymage levee desus l’uevre et mistrent un pomel de desus qui estoit d’un fin topace, et fu si haute que l’en la pooit veoir de la cité de Troie. Et en ont tenu entr’aux un fier parlement et distrent: « Or li avons bien rendu le guerredon de sa grant proesce »….

Guido delle Colonne, Historia destructionis Troiae

27, Regina uero Heccuba, de morte filiorum suorum nimium anxiosa, multiplices uias exquirit per quas posset de eorum interfectore finaliter uindicari, ut tirannum Achillem, qui sic non horruit in filios suos inseuire, morti tradere potuisset. Demum accersito ad se Paride, secreto ipsum alloquitur et in multa lacrimarum affluencia dixit illi : "Karissime fili, tu nosti qualiter ille infelix Achilles fratres tuos, karissimos natos meos, proditorie morti tradiderit, orbando me miseram genitricem Hectore et Troilo, qui soli vna tecum erant integrum solacium vite mee. Propter quod dignum esset et iustum quod, sicut ipse proditorie orbat parentes interficiendo filios alienos, sic et ipse proditorie interfectus penam similem paciatur. Hic enim infelix Achilles fecit sepius me requiri de Polixena filia mea tradenda sibi legitimam in uxorem, quem dum de ea sibi tradenda in spe certa posuerim, propono ad eum nuncium destinare ut ad me in templum Apollinis mecum ueniat locuturus, ubi uolo quod tu, fili, cum fideli nostrorum militum comitiua secreto debeas latere, et eo ueniente ibidem, uobis irruentibus in eundem, euadere non ualeat manus uestras quin interficiatur ibidem." Quod Paris, pias matris motus ad lacrimas, matri similiter la­crimando deuote concessit. Factumque est quod Paris, iuxta condictum matris, cum xxti sibi fidelibus et nimium animosis in templo Appollinis latenter occubuit. Et statim, misso per Heccubam nuncio ad Achillem, infelix Achilles amoris inconsulto calore deceptus, qui ualde sapientibus sensum aufert, vna cum Antilogo, Nestoris filio, ad Appollinis templum accessit. Quibus ibi peruenientibus, Paris cum eius fidelibus ab eorum latibulis exeunti­bus extractis ensibus irruit in Achillem. Achilles uero excepto ense tunc erat inermis. Contra quem Paris tria iacula in suorum brachi­orum uirtute uibrauit, cum quibus letaliter percussit eundem, aliis suis militibus insurgentibus contra eum. Achilles autem, extracto ense et suo pallio in suo brachio inuoluto, irruens in irruentes in eum vii interfecit ex eis. Sed demum Achilles et Antilogus mortui sunt in eodem templo Appollinis, a Paride nequiter interfecti. Paris uero corpus Achillis iubet et Antilogi coruis et canibus exhiberi, sed precibus et monitu Helene a templo tantum Appollinis eiecti sunt in platea, ut ab omnibus Troyanis uidere uolentibus possent liquide intueri. Gaudent itaque Troyani de morte Achillis, inter se mutuo con­ferentes quod de Grecis non poterant amodo aliquatenus dubitare. Agamenon uero rex ad regem Priamum nuncios suos mittit ut Grecis iubeat exhiberi corpus Achillis et Nestori corpus Antilogi in triste solamen sui patris inmodice condolentis. Concessit Priamus et Greci ad eorum castra transducunt amborum corpora mortuorum. De morte itaque Achillis planctus fit maximus inter Grecos, qui putant et conferunt inter se amodo eis de capiendo ciuitatem nullam superesse fiduciam Achille sublato. Ibique Achilli constituunt magni precii sepulturam, rogantes regem Priamum ut sepulturam Achillis in ciuitate Troye locari permittat, qui in introitu porte Tymbree sepulturam ipsam hedificari concessit. Eius autem sepulture preciosam formam et modum describere superfluum uisum est…

Joseph d'Exeter imite Darès, mais son style est souvent celui d'un vrai poète : au lieu d’amplifier comme Benoît et Guido, il abrège d'ordinaire ; son récit n’est jamais détaillé, mais ce qui importe a son juste relief.

Josephus Iscanus, Daretis Ylias, VI 397-470, passim

Qualiter Achilles cum Antilocho Nestoris filio proditus et interfectus est

Parte alia natis flendos instaurat honores
Infelix Hecuba, heu, quantos enixa dolores !
lam tumulos numerare licet, iam tercia plangit
Funera...
Aruerant lacrime deploratusque sepulchri
iam tacitus, iam siccus honos. At solus in altas
Maternus crescit curas dolor, excitat egrum
405 Anxietas animum, fraudesque in vota ministras
Ultor habet gemitus. Stabant radiantia Phebo
Templa suburbano, nornenque auctura tegebat
Lanugo Tirnbrea deum circumque supraque
umbrabat dominas foliis orantibus aras.
410 Huc Hecuba in facinus audax invitat Achillem
Coniugii factura fidem. Venit ille, sed arma,
Sed comites nulli, solum sibi Nestore natum
iungit vix gladio cingi memor; omnia linquit,
Dum rniser optatos properat visurus amores.
415 Quin vetat insidias credi fraudesque timeri
Ipse locus templique fides. At matris adulter
Dardanus imperio post lesa cubilia sevum
Nil reputans pacemque deum delubraque turbans
Occulit armatas post ipsa altaria turbas.
420 Vix fallunt animi presagia; venerat heros
Martius inque ipso trepidos ter limine gressus
Fixit, ter rediit atque alternante pavore
Erecte sedere come, ter prescia fati
Effigies lacrimata dei, stupet ipse timorem
425 et timuisse negat. Ruit ecce invisa iuventus
Voce minax dextraque ferox mediumque coronant
Armata statione virum. Prior occupat acer
Priamides :,Ne flecte gradum ! Sponsene petite
Amplexus habiturus abis ? Venit ecce, sed illam
430 Ornatu studiosa parens iussisque moratur
mollibus et trepidam prime docet oscula noctis'.
Dixerat et gladium vibrans ac vulnera preceps
Prima petens Nunc, nunc` addit nunc, si qua iacentum
Gracia, si quis amor lapsis, hoc sanguine, cives,
435 Expectant Frigii suprema piacula manes'.
Ille quid, unde animi vel quo fuga ? Turpe precari,
Et venie spes nulla tamen. Mox veste lacertum
Multiplici munit ac rapta cuspide, quantum
Nuda potest virtus et vis obsessa, repugnat
440 Et populum manus una metit. Nec segnior ira
Antilochi, premit, instat, agit, laudisque supreme
Ambitus et preceps dat desperacio vires.
Sic quercus geminas certat pagana bipennis
Centena truncare manu, vix vulnere multo
445 Exhauste tandem nutant lapsasque sequuntur
Inmense pariter nemorumque virumque ruine.
Haut secus heroes perstant nec vincere pronum
Teucris, mille licet mortes hinc inde fatigent
Nec iam vulneribus pateat locus, improba donec
450 Ipsa virum virtus fractos consumpserat enses.
Mox Friges incumbunt propius prolapsaque nondum
Congestis clipeis casura cadavera fisi,
Quos nequeunt armis, armorum pondere vincunt.
Vidit et ultorem Phebus curvaverat arcum,
455 Tela dabat Pallas, vetuit pater igne sagittis
Obvius intentis et pacem fulmine sanxit.
Gaudet Alexander, faveant ceu numina factis
Et placeat fraus illa deis, avibusque ferisque,
Proh scelus, extorres artus et funera nuda
460 Proiecisset atrox, melior ni iusta moneret
Frater et infandas Helenus compesceret iras.
Heu, quas lugendi facies, quos undique vultus
Communis Danaum dolor induit ! Inde querele,
hinc lacrime, cum bina ducum cervice redirent
465 Funera mortalique rogo duo numina belli
Relligio permissa daret. Nec separe luctu
Mirrnidones Piliive dolent, certamine pulchro
Fletur, et equanti iam iam latet agmine Nestor.
Sic, si destituat superum pater, orba querantur
470 Sidera et ignoto contendant numina fletu.

Un papyrus grec du II siècle après JC, retrouvé à Tebtunis, évoque la mort d'Achille : il s'agit du fragment le plus important du texte grec de Dictys, dont l’œuvre était crue tout à fait latine. Sa correspondance avec le texte latin est parfaite. Dictys parle ouvertement des soupçons de trahison que les Grecs nourrissent envers Achille épris de Polyxène.

Dictys grec, Fragmenta, 1a,49,F.7a.16

Π]ρίαμος ὑπὲρ [Πολυξένης / Ἰδαῖον πέμπει λόγους φέ]ροντα πρὸς Ἀχι[λλέα. οὗ ἐν / ἄλσει πρὸς τοῦτον ἰδιάζο]ντο̣ς θόρυβος [πολὺς ἐν τοῖς/ Ἕλλησι ἐγένετο ὡς Ἀχιλλέως] προδιδόντος τ[ὸν στρατόν] / [........]τ̣ου̣ πολὺ Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣[νδρ...... / ..........]..εχων συν[.....]..[..] / [..........].ο̣ν̣[..] Α̣[ἴ]α̣ς̣ σὺν̣ Δ̣ι̣ο̣[μή]δ̣ε̣ι̣ / [καὶ Ὀδυσσεῖ ........... τ]ὸν λ̣όγ̣ο̣[ν] ἔμ̣[ε]ι̣να̣[ν] α̣ὐ̣τ̣ὸ̣[ν. / [........... οὓς ἰδὼν εἶπεν Ὀδυσσ]εὺ[ς]· οὐ̣κ̣ [ἀγαθὸν] οὗτοι / [.........ἐπι]χ̣ειρησάμε[νοι. εἰ]σ̣ε̣λ̣θ̣[ό]ν̣/[τες οὖν εἰς τὸ ἄλσος καὶ τὸ ὅλ]ον περισκοπούμενοι ὁρῶ/[σι τὸν Ἀχιλλέα κείμενον ἐντὸς] τῆς εἱρκτῆς τοῦ βωμοῦ / [καθηιμαγμένον μέν, ἔτι δὲ καὶ ἐμ]πνέοντα. πρὸς ὃν Αἴας εἶ/[πεν· ‘ἦν ἄρα ἀληθὲς ὅτι οὐδεὶς ἄ]λλος σε ἀνθρώπων ἠδύνα/[το κτεῖναι ἀλκῆι διαφέροντα πά]ν̣των, ἀλλ’ ἡ σὴ προπέτεια / [ἀπώλεσέ σε.’ ὁ δ’ εἶπε· ‘διὰ Πολυξέν]ην ταῦτά με εἰργάσαντο Ἀλ̣έ̣/[ξανδρος καὶ Δηίφοβος δόλωι.’ συμ]πλακέντες δ’ αὐτ[ῶι] ἠσπ̣[ά]σ̣αν̣το̣ / [αὐτὸν τὸ τελευταῖον οἱ ἡγεμόν]ες. νεκρὸν δὲ [γε]νόμενον / [ὁ Αἴας .......... ἐ]π’ ὤμω φέρειν α[..].ε̣υ̣κ̣. . / [..... οἱ δὲ Τρῶες ἰδόντες ταῦτ]α̣ τὸν νεκρὸ[ν .].λ̣ή̣...ι̣τ̣. / ..... .... αἰκίσ]ωσιν (?). οἱ Ἕλλη[νες] δ̣ὲ̣ συνιδόν//τες τὸ γενόμενον ἀναλαμβάνουσιν τὰ ὅπλα καὶ τοῖς / τὸν Ἀχιλλέα κομίζουσιν συναπήντων.

Dictys, Ephemerides belli Troiani, IV 10- 11.

10. Deinde transactis paucis diebus solemne Thymbraei Apollinis incessit et requies bellandi per indutias interposita : tum utroque exercitu sacrificio insistente, Priamus tempus nactus Idaeum ad Achillem super Polyxena cum mandatis mittit. Sed ubi Achilles in luco ea ,quae perlata erant tum ab Idaeo separatim ab aliis recognoscit, cognita re apud naues, suspicio alienati ducis et ad postremum indignatio exorta. Namque antea rumorem proditionis ortum clementer per exercitum in uerum traxerant. Ob quae, simul uti concitatus militis animus leniretur, Aiax cum Diomede et Ulysse ad lucum pergunt. Hique ante templum resistunt, opperientes si egrederetur Achillem simulque uti rem gestam iuueni referrent; de caetero etiam deterrerent in colloquio clam cum hostibus agere.

10. Quelques jours après, les deux partis convinrent d'une suspension d'armes, à l'occasion de la fête solennelle d'Apollon Thymbréen, qui avait lieu à cette époque. Priam, regardant comme très favorable le moment où les deux armées ne s'occupaient que de sacrifices, envoya Idée vers Achille pour traiter de son mariage avec Polyxène. Celui-ci se rendit alors au bois sacré pour avoir une conférence secrète avec Idée. Cette démarche, qui ne resta pas inconnue aux Grecs, leur inspira des soupçons contre Achille, et excita une indignation générale; car une entrevue de cette nature donnait de la certitude à des bruits qui, depuis quelques jours, circulaient sourdement. Ajax, Diomède et Ulysse, pour apaiser l'esprit irrité des soldats, se rendent au bois sacré. Ils s'arrêtent à l'entrée du temple, résolus d'attendre la sortie d'Achille pour lui faire part de ce qui se passe à l'armée, et aussi à le faire renoncer à ses entretiens en tête-à-tête avec l'ennemi .

11. Interim Alexander compositis iam cum Deiphobo insidiis pugionem cinctus ad Achillem ingreditur confirmator ueluti eorum quae Priamus pollicebatur moxque ad aram, quo ne hostis dolum persentisceret auersusque a duce, adsistit. Dein ubi tempus uisum est Deiphobus amplexus inermem iuuenem quippe in sacro Apollinis nihil hostile metuentem exosculari gratularique super his quae consensisset neque ab eo diuelli aut omittere, quoad Alexander librato gladio procurrensque aduersum hostem per utrumque latus geminato ictu transfigit. At ubi dissolutum uulneribus animaduertere, e parte alia quam uenerant proruunt, re ita maxima et super uota omnium perfecta, in ciuitatem recurrunt. Quos uisos Ulixes: " Non temere est, inquit, quod hi turbati ac trepidi repente prosiluere." Dein ingressi lucum circumspicientesque uniuersa animaduertunt Achillem stratum humi exsanguem atque etiam tum seminecem. Tum Aiax: " Fuit, inquit, confirmatum ac uerum per mortales, nullum hominum existere potuisse qui te uera uirtute superaret : sed, uti palam est, tua te inconsulta temeritas prodidit." Dein Achilles extremum adhuc retentans spiritum: "Dolo me atque insidiis, inquit, Deiphobus atque Alexander Polyxenae gratia circumuenere." Tum exspirantem eum duces amplexi cum magno gemitu atque exosculati postremum salutant. Denique Aiax exanimem iam humeris sublatum e luco effert.

Pendant ce temps, Alexandre qui, avec Déiphobe, a organisé un guet-apens, s'avance vers Achille, le poignard à la ceinture et avec l'air de celui qui viendrait lui confirmer les promesses faites par Priam. Il se place devant l'autel, mais se détourne du chef grec : son ennemi ne doit pas s'apercevoir de ce qu'il lui prépare. Au moment où tout semble prêt, Déiphobe s'en vient serrer dans ses bras le jeune homme qui, se croyant à l'abri de toute agression dans le temple d'Apollon, est sans arme. Déiphobe le prend dans ses bras pour l'embrasser et le féliciter d'avoir consenti à un accord : il ne relâchera son étreinte qu'après qu'Alexandre, qui, l'épée au poing, s'est rué sur son ennemi, lui aura frappé le flanc droit, puis le flanc gauche. Lorsqu'ils sont certains qu'Achille ne se remettra pas de ses blessures, ils s'enfuient éperdument et, prenant une direction opposée à celle de leur venue, ils regagnent la ville. Leur mission avait été d'une importance vitale et ils l'avaient réussie au-delà de tout espoir. Mais Ulysse les aperçoit et s'écrie : « On ne se sauve pas si brusquement et dans un tel affolement sans avoir de bonnes raisons de le faire ! » Les Grecs pénètrent alors dans le bois sacré, en explorent le moindre recoin et découvrent Achille gisant sur le sol, vidé de son sang et déjà quasiment mort. Ajax, dans le moment, lui adresse ces paroles : « Achille, tout le monde s'accordait à reconnaître en toi le plus brave des hommes, mais aussi le plus imprudent, et ce funeste événement en est la preuve. » Achille, rappelant dans ce moment le somme de vie qui lui restait encore, leur dit : « Je meurs victime de Polyxène, par la perfidie d'Alexandre et de Déiphobe. » Nos deux chefs, poussant un profond soupir, embrassent leur ami mourant, et lui donnent le dernier adieu. Ensuite Ajax le prend sur ses épaules, et le porte au camp des Grecs.

Malalas, Chronographia, V 130-132, passim

καὶ ὁρμήσας πάλιν Ἀχιλλεύς, ὁ σὸς γενέτης, μεθ’ ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων πάντων καταδιώκει τοὺς βαρβάρους· καὶ φεύγοντες ἔπεσον εἰς τὸν Σκάμανδρον ποταμὸν πολλοὶ καὶ ἀπώλοντο, καὶ ζῶντες δὲ φανεροὶ ἐλήφθησαν. ἀναιρεῖ δὲ Ἀχιλλεὺς τοὺς Πριάμου παῖδας, Τρωίλον καὶ Λυκάονα, τοὺς δὲ λοιποὺς ἡμεῖς οἱ Ἀχαιοί. καὶ μέγα πένθος ἐν τῷ Ἰλίῳ περὶ Τρωίλον ἦν· ἦν γὰρ ἔτι νέος καὶ γενναῖος καὶ ὡραῖος. Μετὰ δέ τινας ἡμέρας ἐνίσταται ἡ τῶν ἀναθημάτων ἑορτή, καὶ ἀνοχὴ γέγονε τοῦ πολέμου, θυσιῶν γενομένων, θυόντων τῷ Θυμβρίῳ Ἀπόλλωνι ἐν τῷ ἄλσει τῷ ἀπὸ μικροῦ ὄντι τῆς πόλεως τῶν Δαναῶν καὶ τῶν Τρώων. καὶ ἐξελθούσης Πολυξένης μετὰ Ἑκάβης εἰς τὸ ἱερὸν Ἀχιλλεὺς ταύτην ἐθαύμασεν ἑωρακώς. Πρίαμος δὲ ἑωρακὼς τὸν Ἀχιλλέα, πέμπει τινὰ Ἰδαῖον ὀνόματι πρὸς αὐτὸν λόγους φέροντα περὶ τῆς Πολυξένης ἐν τῷ ἀναπατεῖν τὸν Ἀχιλλέα ἐν τῷ ἄλσει τοῦ Ἀπόλλωνος μόνον. καὶ ἀκούσας ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν περὶ αὐτῆς λόγον ἀνήφθη· ἑωρακότες δὲ ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες τὸν Ἰδαῖον ἰδιάζοντα τῷ Ἀχιλλεῖ ἐν θορύβῳ πολλῷ ἐγενόμεθα, ὡς τοῦ σοῦ γενέτου Ἀχιλλέως προδιδόντος πολλῷ ἐγενόμεθα, ὡς τοῦ σοῦ γενέτου Ἀχιλλέως προδιδόντος ἡμᾶς. καὶ ἐπέμψαμεν πρὸς αὐτὸν ἀπόκρισιν διὰ τοῦ ἀδελφοῦ μου Αἴαντος καὶ Διομήδους καὶ Ὀδυσσέως, ἵνα αὐτῷ παραγγείλωσι μὴ θαῤῥεῖν ἑαυτὸν τοῖς βαρβάροις μόνον. οἱ δὲ ἀπελθόντες περιέμειναν αὐτὸν ἔξω τοῦ ἄλσους, ἵνα αὐτῷ εἴπωσι τὴν ἀπόκρισιν. ὁ δὲ σὸς πατὴρ Ἀχιλλεὺς συντάσσεται τῷ Ἰδαίῳ λαμβάνειν Πολυξένην πρὸς γάμον.

130. Pater itaque tuus Achilles cum nobis omnibus in praelium descendens barbaros profligavit, quorum plurimi inter fugiendum in Scamandrium fluvium delapsi interierunt ; plurimi etiam vivi capti sunt. At vero Priami filii Troilus et Lycaon Achillis manu occiderunt, reliqui a nobis interfecti. Ingens autem Trojanis Troili ob casum luctus incessit, ut qui juvenis admodum magnique animi fuit et formae eximiae. Post aliquot vero dies bellum intermissum est utrimque ob Anathematum quod imminebat festum, quo Graeci pariter ac Trojani in luco qui prope aberat ab urbe Apollini Thymbrio sacra faciebant. Polyxenam ibi templum una cum Hecuba ingredientem conspicatus Achilles formam ejus obstupuit. Videns autem Priamus Achillem qui per lucum solus obambulabat, Idaeum quendam misit qui cum Achille de Polyxena sermonem haberet. Achilles autem, Idaei nuncium ubi audisset, Polyxenae amore accensus est. Nos autem Idaeum observantes cum Achille secreto agentem, conturbati animis a parente tuo nobis metuere coepimus ne forte proditionem agitaret. Missi sunt igitur cum fratre meo Diomedes et Ulisses, qui innuerent ei ne ita fidenter barbaris se committeret solum. Illi autem abeuntes adventum ejus ex luco praestolabantur, nuncium illud ei allaturi. Interim pater tuus Achilles promissum dederat de Polyxena ducenda.

καὶ μετ’ ὀλίγον ὁ Πάρις παραγίνε ται πρὸς τὸν Ἀχιλλέα κρύφα καὶ ὁ Δηίφοβος, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, παρακαλοῦντες αὐτὸν περὶ τοῦ γάμου τῆς Πολυξένης. καὶ δέχεται αὐτοὺς ὁ Ἀχιλλεὺς κατ’ ἰδίαν ἀγνώστως, μηδὲν ὑποπτεύσας φαῦλον διὰ τὸ ἐν τῷ τοῦ Ἀπόλλωνος ἄλσει εἶναι. καὶ ὁ μὲν Πάρις ὡς ὅρκῳ βεβαιῶν τὰ μετ’ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἀχιλλέως εἰρημένα παρὰ τὸν βωμὸν ἵσταται. περιπλακέντος δὲ τοῦ Δηιφόβου τῷ Ἀχιλλεῖ, καὶ ὁ Πάρις ἀπὸ τῶν πλευρῶν, αὐτοῦ καταφιλοῦντος αὐτόν, ἐβάπτισεν ὃ ἐπεφέρετο ξίφος. τοῦ δὲ Δηιφόβου κατασχόντος τὸν Ἀχιλλέα, δευτέραν ἐπιφέρεται πληγὴν ὁ Πάρις τῷ Ἀχιλλεῖ, καὶ λοιπὸν ἔκλυτος ἐγένετο καὶ ἔπεσε. καὶ ἐξέρχονται οἱ περὶ Πάριδα καὶ Δηίφοβον ἀνυπόπτως δι’ ἄλλης ἐξόδου τοῦ ἄλσους· ὡς δὲ μικρὸν ἀπεῖχον, δρόμῳ πολλῷ χρησάμενοι ἀπῆλθον εἰς τὴν πόλιν. ἰδὼν δὲ αὐτοὺς ὁ Ὀδυσσεὺς ἔφη πρὸς Αἴαντα καὶ Διομήδην ὅτι Οὐκ ἀγαθόν τι εἰσὶν ἐργασάμενοι οὗτοι· εἰσέλθωμεν πρὸς τὸν Ἀχιλλέα. εἰσελθόντες οὖν εἰς τὸ ἄλσος ὁρῶσι τὸν σὸν γενέτην Ἀχιλλέα κείμενον παρὰ τὸν βωμὸν εἰς τὸ ἔδαφος καθῃμαγμένον καὶ ἔτι ἐμπνέοντα. εἶπεν οὖν πρὸς αὐτὸν ὁ ἐμὸς ἀδελφὸς Αἴας, Ἦν ἄρα ἀληθῶς ὅστις ἀνθρώπων ἠδύνατο κτεῖναί σε ἀλκῇ διαφέροντα πάντων; ἀλλ’ ἡ σὴ προπέτεια ἀπώλεσέ σε. ὁ δὲ Ἀχιλλεὺς εἶπε, Δόλῳ εἰργάσαντό με Πάρις καὶ Δηίφοβος διὰ Πολυξένην. καὶ ἐτελεύτησε. νεκρὸν δὲ γενόμενον, βαστάσαντος αὐτοῦ τὸ σῶμα τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ Αἴαντος ἐπ’ ὤμων, φέρουσιν εἰς τὰς σκηνάς.

131. Cui paulo etiam post Paris cum fratre Deiphobo clam intervenit, nempe de nuptiis eum interpellaturus : quos et seorsim excepit Achilles, doli ignarus nihilque mali suspicatus, eo quod Apollinis essent in luco. Et quidem Paris ad aram constitit, tamquam quae inter se pacta fuerant juramento firmaturus. Interim vero cum se mutuo tenebant amplexu Deiphobus et Achilles, Paris a latere veniens Achillem gladio quem ferebat transadigit. Sed et repetito vulnere confossus, dum a Deiphobo distineretur Achilles concidit exanimis. Paris aytem et Deiphobus per diverticulum luci viam sibi invenientes clam omnibus evaserunt paululumque progressi citato cursu iter in urbem accelerabant. Quos dum conspexit Ulisses Ajacem ac Diomedem allocuutus :"non est, inquit, boni aliquid quo occupati sunt isti : quin igitur Achilli prospiciamus". Lucum itaque ingressi patrem tuum vident cruentatum, humi juxta altare prostratum et exytremos jam spiritus anhelantem. Dixit autem ei frater meus Ajax :"Quisquamne igitur te, mortalium fortissime, interficere poterat ? quin potius tua tibi temeritas exitio fuit". "Immo, inquit Achilles, Paris me Deiphobusque Polyxenam praetexentes dolo circumvenere". Nec plura locutus expiravit. Mortuum itaque humeris suis impositum ad castra deferebat frater tuus Ajax.

ἰδόντες δὲ οἱ Τρῶες ἐξέρχονται, ἵνα ἁρπάσαντες αὐτοῦ τὸ σῶμα αἰκίσωνται. ἡμεῖς δὲ οἱ ται, ἵνα ἁρπάσαντες αὐτοῦ τὸ σῶμα αἰκίσωνται. ἡμεῖς δὲ οἱ Ἕλληνες ἰδόντες τὸ γενόμενον ἐν ἀμηχανίᾳ πολλῇ ἐγενόμεθα· καὶ τεφροῦμεν αὐτοῦ τὸ σῶμα, καὶ βαλόντες ἐν ὑδρίᾳ θάπτομεν σιγῇ. Ὁ δὲ Πύῤῥος ἀκούσας ἐστέναξε πικρῶς· καὶ προσεσχηκὼς ὁ Τεῦκρος ἐπαινῶν αὐτὸν ἔφη, Τίς δυνατός ἐστι τὰς σὰς ἀρετὰς ἐξειπεῖν; ἐκ πατρὸς αἷμα φέρεις Πηλέως βασιλέως πόλεως μὲν Φθίας, χώρας δὲ Θετταλίας, ἐκ μητρὸς δὲ αἷμα φέρεις Λυκομήδους, βασιλέως τῶν Σκυρίων. εἰς ἐκδίκησιν δὲ πατρὸς ἅπαν τὸ Ἴλιον καὶ τὴν Τροίαν ἀπώλεσας. καὶ ἀναστὰς περιεπλάκη τῷ Πύῤῥῳ ὁ Τεῦκρος.

132. Quo viso erumpunt continuo Trojani, Achillis corpus uti in id saevirent abrepturi. Caeterum nos casu hoc summis in angustiis positi cadaver pyris exutum urnaque reconditum terrae taciti mandamus. Adhuc Pyrrhus profunde ingemuit, sed laudavit eum Teucrus intentisque in eum oculis :"Quisnam, inquit, par tuis virtutibus praedicandis videtur ? qui a patre Pelei, Phthiae Thessalorum regis, a matre vero Lycomedis, Scyri regis, sanguinem ostentas quique patris in vindictam Trojam totumque Ilion in exitium dedisti ?" Surgens deinde Teucrus Pyrrhum amplexus est.


Merci au professeur Francesco Chiappinelli, auteur de l'Impius Aeneas, de nous avoir fourni ces textes.
Vous pouvez naviguer sur le site : Cultura e scuola
Si vous voulez lui écrire, vous pourrez le faire à cette adresse :