L'estudi sistemàtic i científic de la iconografia del rei Jaume I el Conqueridor (1208-1276), segons el que nosaltres sabem, actualment encara està per fer (*). Fer-la suposaria recórrer un nombre impressionant de museus i també d'espais polítics, de Montpeller a Múrcia, passant per Mallorca, sense comptar les biblioteques d'arreu del món (per exemple Los Angeles o Londres). Suposaria també efectuar un treball força pesat de contextualització històrica, des del s. XIII fins als nostres dies.

Un treball així no ens pertoca pas. Obligats com estàvem a buscar aquestes imatges per documentar els dos llibres que hem dedicat a Jaume I (**), simplement proposem al gran públic una galeria de retrats, i tracem les pistes que suggereixen interpretacions o problemàtiques. Aquest mòdul es presentarà, doncs, sota dos aspectes complementaris :

Es pot conèixer l'aparença física del rei en Jaume?

Abans de res, ens podríem demanar si algunes d'aquestes imatges poden constituir documents autèntics que ens poguessin informar de manera concreta sobre l'aparença física del personatge. Un text de Bernat Desclot (A) sembla constituir un punt de comparació pertinent sobre això; posa de relleu la gran alçada del rei i una constitució física avantatjada, de tipologia nòrdica (ros, amb els ulls clars). No obstant, tot, en aquesta descripció aparentment fidel, també pot ser interpretat sota una perspectiva simbòlica, com signe d'elevació divina. Així cal ser extremament prudent quan es tracta d'analitzar l'aparent realisme de certs documents medievals.

(1)

(2)

(3)

Una primera sèrie d'imatges estrictament contemporànies del rei poden permetre centrar el problema: un segell que data de la seva jovenesa (1229) (1), una moneda de billó (2) la numismàtica de la qual no permet pas precisar la data dins del regnat, un panell de fusta de Montpeller datat precisament el 1262 (3). Aquestes tres imatges presenten unes característiques físiques comunes: el personatge és imberbe i porta els cabells de mitja mida amb bucle a l'alçada del coll, en el panell de Montpeller es veuen rossos. Aquest pentinat no és gaire original: el retrobem en nombrosos documents del segle XIII, particularment a França en els segells de sant Lluís.

El caràcter imberbe del personatge pot agafar una mica a repèl els qui tinguin una imatge mental de Jaume influïda per la barba omnipresent que es troba en representacions posteriors:(4)

(5)

(6)

La imatge següent (4) mostra, en canvi, com un miniaturista de 1280, el qual probablement no havia pas vist en viu el rei Jaume, pot representar-lo, a l'edat de cinquanta-vuit anys (quatre anys després de la imatge 3) com un vell, cabellblanc i barbut. La distància temporal i unes intencions simbòliques diverses impedeixen, doncs, buscar en les representacions pòstumes un semblant mimetisme. L'estàtua jacent de Poblet (5) confirma el problema. Finalment només la fotografia de la mòmia del cap reial (6) pot constituir un testimoni autèntic i donar-nos un detall físic afegit, una cicatriu explicada per una anècdota al Llibre dels Fets; però l'estat d'aquest cap no permet pas de donar una resposta satisfactòria als problemes de "pèl" suggerits més amunt...

La iconografia del segle XIII al XV: la simbologia del poder reial

Per avançar una mica més en la qüestió, s'ha de començar per recordar que, exceptuant aquesta darrera fotografia, que constitueix un document, totes les altres obres tenen un autor, artista o artesà, amb comanda o sense, però en tots els casos se serveixen de la imatge com d'un vector de comunicació dirigit a un públic ampli o restringit. Aquesta imatge s'integra, doncs, en un projecte didàctic, potser ideològic: cal preguntar, aleshores, qui l'ha produïda, per a qui i amb quina intenció.

Les pintures i els gravats del segle XIV al XVI: l'exaltació de la dinastia catalanoaragonesa

Totes aquestes representacions medievals entren, en tot cas, en el mateix esquema ideològic: es tracta, per a la reialesa que intenta sortir poc a poc del model feudal, d'utilitzar conscientment la força suggestiva de la imatge per fer admetre, en detriment dels contrapoders, l'evidència de la seva antigor, de la seva legitimitat i de la seva total preeminència. Però només poc a poc el model monàrquic aconsegueix imposar-se dins de la península Ibèrica, i ho fa, com a França, al final d'un procés molt laboriós que arriba a terme amb l'aliança de les corones d'Aragó i de Castella sota els Reis Catòlics, i després amb Carles Cinquè, al començament del segle XVI.

Un bon catòlic allistat a la Contra-reforma (dels segles XVI al XVIII)

El rei en Jaume, després d'haver acabat de retre bons i lleials serveis a una monarquia centralitzadora i en procés d'instal·lació, continua, no obstant, fent servei, i és requerit per l'Església en una croada d'un gènere nou, no pas contra els musulmans, aquesta vegada serà contra el monstre de la Reforma i del cisma de la cristiandat.

(24)

(25)

(26)

És evidentment el moment de recordar, en els quadres religiosos o en els retaules de les capelles, alguns dels trets que en el seu temps han manifestat la seva intensa fe religiosa: evidentment la Reconquesta (26), però també l'assiduïtat amb els sants (24,25,26) i la seva participació en la fundació d'ordes religioses (25), d'esglésies i de monestirs. La Contra-reforma en vol fer un campió, demostrant que era un bon catòlic avant la lettre. És el moment, fins i tot, de demanar, per part d'un dels seus descendents, la canonització, sota l'afirmació de suposats miracles; la temptativa, però, lògicament no prospera; l'Església guarda record de les seves reiterades ximpleries sentimentals i de les excomunicacions que acaben fent una mica de nosa en aquest quadre edificant...

La Renaixença i la volada del mite (segles XIX i XX)

Conclosos els combats de l'Edat Mitjana i del Barroc, podríem creure que el rei Jaume finalment gaudirà d'una jubilació ben merescuda... Però dues revolucions de primer ordre, al segle XIX, el van dur a reprendre, més que mai, el servei: la revolució política que, en veure els pobles revenjar-se dels sistemes centralistes, va multiplicar els espais de decisió, i una revolució tecnològica que en dos segles ha posat a l'abast de tothom mitjans que abans eren reservats a l'elit. Quin lloc ha tingut a bo de prendre el nostre rei medieval en aquest vendaval de modernitat?

Quedaria per estudiar les variacions de la iconografia del rei Jaume en els nous espais audiovisuals dels dibuixos animats i de les ficcions televisives (esperant els jocs de vídeo?). Però això ens duria per altres camins: en tenim prou, de moment, fullejant la multiplicitat d'imatges fixes que ens ha deixat la història, i esperant que la celebració del vuitè centenari de l'aniversari de la naixença del rei en Jaume (1208-2008) doni un nou impuls a nous talents.


© Agnès Vinas pour tous les textes de ce module et pour certaines des images.
Un grand merci à Angels Gardella pour la traduction en catalan.
Cf les fiches particulières de chaque document pour tous renseignements complémentaires.
Mise en ligne le 3 juillet 2008.


Bibliographie


Et sur la toile, pour compléter